Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Grannehörande

Om en bygglovsansökan innehåller avvikelser från fastighetens detaljplan så utförs ett så kallat grannehörande. Ett grannehörande innebär att grannar eller andra sakägare som berörs av åtgärden informeras och får möjlighet att yttra sig.

Det är handläggaren som sköter grannehörandet. Om många personer berörs brukar man annonsera om grannehörandet i post- och inrikes tidningar. Detta kallas för kungörelse.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: