Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Grannehörande

Om en bygglovsansökan innehåller avvikelser från fastighetens detaljplan så utförs ett så kallat grannehörande. Ett grannehörande innebär att grannar eller andra sakägare som berörs av åtgärden informeras och får möjlighet att yttra sig.

Det är handläggaren som sköter grannehörandet. Om många personer berörs brukar man annonsera om grannehörandet i post- och inrikes tidningar. Detta kallas för kungörelse.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: