Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Exempel på ritningar

Här har vi samlat information om vilka krav vi ställer på ritningar och exempel på hur fackmannamässigt utförda ritningar kan se ut.

Exempelritningar är våra exempel på hur ritningar kan se ut när de är fackmannamässigt utförda. Genom att lämna in fackmannamässiga ritningar redan i ansökan om bygglov eller anmälan, utan att behöva komplettera senare, får du beslut om bygglov snabbare.

OBS! Fotograferade ritningar bedöms inte vara fackmannamässigt utförda då bland annat ritningens skala ändras och ritningens kvalitet påverkas negativt och blir då heller inte arkivbeständig.Observera att på handlingar där höjder finns med måste uppgift finnas om vilket höjdsystem de är i. Saknas detta anses inte ansökan komplett.

Fackmannamässiga ritningar representerar verkligheten eller hur tänkta byggnader och åtgärder kommer se ut i verkligheten. De ska ritas med omsorg och ha korrekta symboler och markeringar.

Fackmannamässiga ritningar:

  • Är ritade med rena svarta linjer på vitt papper (antingen för hand med linjal eller med datorprogram)
  • Har tydliga siffror, bokstäver och symboler med mera
  • Har rithuvud (en speciell informationsruta, se Exempelritningar)
  • Visar tydligt vad som ska byggas och vad som är befintligt (existerar från början)
  • Är ritade och utskrivna i skala (kontrollera med en linjal att ritningarna är rätt innan de skickas in)
  • Har tydliga mått, i meter med minst en decimal (exempelvis 10,5 m)
  • Innehåller uppgift om vilket höjdsystem som är använt om ritningen innehåller höjduppgifter, t ex markhöjder eller höjdkurvor
  • Utritade byggnader är lägesbestämda mot tomtgräns (det betyder att de har två vinkelräta mått mot tomtgräns, så att minsta avstånd till granne eller tomtgräns framgår)
  • Fasadritningar har utritade marklinjer
  • Har markeringar på planerna var detaljer är placerade samt var sektionerna är tagna (var snittet går)

Exempel på ritningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
exempelritningar_nybyggnad_garage.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2020-01-08 15.07
exempelritningar_plank.pdf Pdf, 6.8 MB. 6.8 MB 2020-01-08 15.07
exempelritningar_tillbyggnad_enbostadshus.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2020-01-08 15.07
exempelritningar_murar_markuppfyllnad_1.pdf Pdf, 13 MB. 13 MB 2020-01-08 15.07
exempelritningar_nybyggnad_enbostadshus.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2020-01-08 15.07
exempelritningar_planritning.pdf Pdf, 99.4 kB. 99.4 kB 2022-09-29 15.34
exempelritningar_sektionsritning_enbostadshus.pdf Pdf, 42.9 kB. 42.9 kB 2022-09-29 16.08
exempelritningar_fasadritning_enbostadshus.pdf Pdf, 98.9 kB. 98.9 kB 2022-09-29 16.10

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: