Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

VA-taxa och avgifter

VA-verksamheten är inte skattefinansierad utan är helt beroende av avgifter från kommunens VA-abonnenter.

Kommunen tar ut en brukningsavgift, som ska täcka kostnaderna för vattenberedning, distribution och avloppsrening. Även avledning och behandling av regn- och smältvatten, s.k. dagvatten, ingår i avgiften. Utöver brukningsavgiften tillkommer fasta årsavgifter. För villor tillkommer årligen fasta kostnader för vattenmätaren och för dagvatten om man är inkopplad till det kommunala dagvattennätet.

För lägenhet i flerfamiljshus ingår vanligen VA-avgiften i hyreskostnaden. För större fastigheter är de fasta avgifterna högre.

I kommunens VA-taxa står det att VA-avdelningen kan reglera avgifterna med index.

VA-taxan 2022

Brukningsavgiften för vatten och avlopp höjs enligt entreprenadindex med 8,9 % i Botkyrka kommun från och med 1 januari 2022.

Det du betalar i VA-avgift används till att producera dricksvatten, underhålla ledningsnätet och ta hand om och rena avloppsvatten inklusive dagvatten från fastigheter och gator.

Hur mycket du betalar i VA-avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i och hur mycket vatten du använder.

Vad innebär den höjda taxan i pengar?

För en genomsnittlig villa, så kallat typhus A, motsvarar höjningen ungefär 32 kronor per månad. För en genomsnittlig fastighet med 15 lägenheter, så kallat typhus B, motsvarar höjningen ungefär 20 kronor per månad och lägenhet.

Vid nyanslutning till VA-nätet betalas en anläggningsavgift (engångsavgift). Även anläggningsavgiften höjs med 8,9 % inför 2022.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: