Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Rehabenheten

Rehabenheten hjälper dig som brukare att klara vardagsmiljön och att utveckla dina fysiska, kognitiva och sociala förmågor.

Om oss

På Rehabenheten arbetar arbetsterapeuter och fysioterapeuter (sjukgymnaster) inom äldreomsorg och LSS. Vi ansvarar för insatser inom flera av kommunens verksamheter såsom äldreboenden, dagliga verksamheter, gruppboenden och dagverksamheter.

  • Arbetsterapeuterna undersöker och anpassar din vardagsmiljö och provar ut, justerar och förskriver olika typer av fysiska och kognitiva hjälpmedel. Vi uppmuntrar och stödjer dig att utveckla dina fysiska, kognitiva och sociala förmågor samt i att vara aktiv och delaktig i din vardag.
  • Fysioterapeuterna stödjer din förmåga att uppfatta, ta vara på, kontrollera och använda din kropp på ett optimalt sätt. Vi instruerar i vardagsträning för bibehållen rörelseförmåga samt hjälper till med individuellt anpassad träning efter skada. Vi provar också ut och anpassar gång- och förflyttningshjälpmedel tillsammans med dig.

Vi jobbar tillsammans

Både arbetsterapeuter och fysioterapeuter arbetar oftast i team med andra yrkesgrupper som sjuksköterskor och verksamheternas personalgrupper för att ge dig som brukare bäst möjlig­heter att utveckla och bibehålla dina förmågor.

Senast uppdaterad:

Kontakt enhetschef och verksamhetschef

Nathalie Hansson Barragan, enhetschef
telefon: 076-115 00 54
e-post: nathalie.hansson.barragan@botkyrka.se

Camilla Björling, verksamhetschef

telefon: 070-886 14 90
e-post: camilla.bjorling@botkyrka.se

Senast uppdaterad: