Öppna mobilmenyn

Etableringsområden

Gemensamt för etableringsområdena är mycket goda kommunikationer – E4/E20 både norr- och söderut, riksväg 226, tunnelbana, pendeltåg och snabba tågförbindelser ut på stambanan.

Alfred Nobels allé

Framtida etableringsmöjligheter finns med nya tomter, totalt 1,87 ha kvartersmark för företag inom medicinteknik. Botkyrka kommun har planer på att bilda ett kluster inom Life-Science på grund av närheten till Flemingsberg som är en av regionens mest innovativa stadskärnor mellan akademi, forskning och näringsliv.

Värdering på marken har ännu inte gjorts, därför har tomtpriset inte fastställts än.

Läs mer om Alfred Nobels allé

Rikstens företagspark

Detaljplanen för Rikstens Företagspark etapp 1 är klar och kommer att innehålla ungefär 7 ha kvartersmark. I dagsläget pågår projektering av lokalgator. Projekteringen av Pålamalmsvägen är klar och kommer att flyttas hösten 2019. Tomterna kommer att säljas under hösten 2019 till företag inom byggbranschen.

I nästa detaljplan etapp 2 tillkommer ytterligare ca 13 ha tomtmark. Detaljplanen etapp 2 har startat upp under våren 2019 och kommer att bli antagen under våren 2020. Marken beräknas preliminärt vara byggklar 2020/2021.

Det finns möjligheter för både små och stora företag att etablera sig. Närhet till både den regionala kärnan Flemingsberg och Södertörnsområdet.

Södra Porten

Botkyrka kommun tillsammans med Skanska utvecklar exploateringsområdet Botkyrka Södra Porten, i anslutning till E4:an och Eriksbergs industriområde. Södra Porten till Stockholm blir en plats som ger goda möjligheter för en rad verksamheter. Som ett nav vid infarten till Stockholm skapas möjligheter i en växande omgivning. Den totala tomtarean är 370 000 m2. Försäljningen av tomter beräknas starta 2023/24 och prisuppgift saknas ännu.

Läs mer om Södra Porten

Senast uppdaterad:

Behöver du hjälp?

Näringslivscenter kan ge dig stöd och rådgivning och hjälper dig att hitta rätt i dina kontakter med kommunen.

Är du intresserad av att köpa mark?

Fyll blanketten för intresseanmälan och skicka till foretag@botkyrka.se.

Senast uppdaterad: