Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Etableringsområden

Gemensamt för etableringsområdena är mycket goda kommunikationer – E4/E20 både norr- och söderut, riksväg 226, tunnelbana, pendeltåg och snabba tågförbindelser ut på stambanan.

Alfred Nobels allé

Framtida etableringsmöjligheter finns med nya tomter, totalt 1,87 ha kvartersmark för företag inom medicinteknik. Botkyrka kommun har planer på att bilda ett kluster inom Life-Science på grund av närheten till Flemingsberg som är en av regionens mest innovativa stadskärnor mellan akademi, forskning och näringsliv.

Värdering på marken har ännu inte gjorts, därför har tomtpriset inte fastställts än.

Läs mer om Alfred Nobels allé

Rikstens företagspark

Detaljplanen för Rikstens Företagspark DP1 har vunnit laga kraft och innehåller ca sju hektar kvartersmark för industriändemål. Kommunen har byggt ut gata och VA inom den nya detaljplanen. Första spadtaget togs Q4 2022. Inriktningen för etablering är företag är inom byggbranschen och det finns fortfarande fem tomter kvar till försäljning.
Planbeskrivning Pdf, 293.7 kB. och plankarta med bestämmelser Pdf, 488.9 kB. för Rikstens företagspark, etapp ett.


Detaljplan Rikstens Företagspark DP2 är i starten av sitt planarbetet och kommer innehålla ca 13 ha kvartersmark. Detaljplanens preliminära tidplan tyder på att planen går ut på samråd 2023.

Det finns möjligheter för både små och stora företag att etablera sig. Närhet till både den regionala kärnan Flemingsberg och Södertörnsområdet.

Södra Porten

Botkyrka kommun tillsammans med Skanska utvecklar exploateringsområdet Botkyrka Södra Porten, i anslutning till E4:an och Eriksbergs industriområde. Södra Porten till Stockholm blir en plats som ger goda möjligheter för en rad verksamheter. Som ett nav vid infarten till Stockholm skapas möjligheter i en växande omgivning. Den totala tomtarean är 370 000 m2. Försäljningen av tomter beräknas starta 2023/24 och prisuppgift saknas ännu.

Läs mer om Södra Porten.

Senast uppdaterad:

Behöver du hjälp?

Näringslivscenter kan ge dig stöd och rådgivning och hjälper dig att hitta rätt i dina kontakter med kommunen.

Är du intresserad av att köpa mark?

Senast uppdaterad: