Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Båtupplag

Båtupplag är ett uppställningslager för båtar.

Enskilt båtupplag/uppställningslager över vintern behöver inte bygglov. Båtupplag för fler båtar behöver bygglov och bedöms som en anläggning.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: