Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar ny- eller ombyggnation i förhållande till befintliga byggnader och fastighetsgränser. Situationsplanen ritas på en nybyggnadskarta eller en tomtkarta.

Du ska tydligt markera åtgärden. Du ska också markera om något ska rivas. Situationsplanen ska innehålla måttsättning av åtgärden och även måttsättning till fastighetsgräns. Måttsättningen ska låsa byggnadens läge, vilket betyder att ett hörn ska ha två vinkelräta mått till olika fastighetsgränser. Ett annat hörn ska ha ett vinkelrätt mått till valfri fastighetsgräns. Skriv in måtten av åtgärden i situationsplanen och även måtten till fastighetsgräns i meter och cm.

Situationsplanen upprättas av byggherre, dennes arkitekt eller kunnig person. Underlag till situationsplan beställer du från kommunen. Vilken karta du behöver som underlag avgör bygglovshandläggaren.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: