Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Försäkringar

Botkyrka kommun har flera former av försäkringar, dels en barn- och ungdomsolycksfallsförsäkring och dels en patientförsäkring.

Patientförsäkringen omfattar allt inom hälso- och sjukvård som kommunen sköter. Det gäller även den vård som andra driver på entreprenad åt kommunen och om entreprenören är en självständig juridisk person.

Om du som patient har råkat ut för en skada i samband med hälso- och sjukvård och vill kräva ersättning för den från patientförsäkringen måste du göra en skadeanmälan. Det är du själv som bestämmer om du ska anmäla eller inte.

Så anmäler du din skada

Skadeanmälan sker till kommunens försäkringsbolag Stockholmsregionens Försäkringar AB (SRF) via post, e-post: skador@srfab.net, eller på SRF:s webbplats SRFAB.

Barn- och ungdomsolycksfallsförsäkringen gäller för angivna grupper i kommunen under verksamhetstid eller heltid, till exempel elever i förskola eller skola eller någon annan utbildning anordnad av Botkyrka kommun.

Kommunens olycksfallsförsäkring för barn och ungdomar täcker skador i samband med olycksfall. Försäkringen lämnar ersättning för nödvändiga och sakliga kostnader för läkarvård, läkemedel, behandling och hjälpmedel för att läka skadan.

Vad är en olycksfallsskada?

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen).

Vilka omfattas av olycksfallsförsäkringen?

Skolelever, barn, ungdomar och andra grupper inskrivna i kommunal vård och omsorg som skadas till följd av olycksfall kan få ersättning från kommunens kollektiva olycksfallsförsäkring. Vid anmälan av skada görs en prövning om du kan få ersättning och hur stor ersättningen blir.

När ska jag anmäla skadan?

Det är alltid viktigt att i ett tidigt skede få fram när skadan har inträffat och anmäl alltid en uppkommen skada så fort du får kännedom om den för säkerhets skull.

Hur anmäler jag en skada?

Det är vårdnadshavaren som ska göra anmälan för barn under 18 år. Skadeanmälan sker till kommunens försäkringsbolag Stockholmsregionens Försäkringar AB (SRF) via post, e-post: skador@srfab.net, eller på SRF:s webbplats SRFAB.

Fullständiga försäkringsvillkor

Du hittar de fullständiga försäkringsvillkoren på SRFABs hemsida:
https://www.srfab.net/undersidor/villkor.html

Tidigare olycksfall

För olycksfall som är anmälda tidigare än 2011 kan du kontakta kommunen via medborgarcenter.

Telefon: 08-530 610 00
E-post: medborgarcenter@botkyrka.se

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: