Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Tillstånd och dispens inom naturreservat

Det finns föreskrifter som anger vad som är förbjudet att göra i naturreservat. Om det finns särskilda skäl kan kommunen ge dispens från förbuden i de kommunala reservaten.

Föreskrifterna kan också ange att vissa åtgärder eller aktiviteter får utföras efter kommunens eller Länsstyrelsens tillstånd. Om du är osäker på om det du planerar att göra är tillåtet eller inte ska du kontakta kommunens miljöenhet eller Länsstyrelsen.

Så söker du

I naturreservat som skyddats av Länsstyrelsen söks tillstånd och dispens hos Länsstyrelsen. I kommunala reservat görs ansökan hos kommunen (miljöenheten).

Avgift

Sökanden betalar en ansökningsavgift för dispens eller tillstånd i naturreservat (gäller ej markägaren). Avgiften som är en handläggningsavgift ska betalas oavsett om dispens eller tillstånd medges eller inte.

Naturresverat som skydddas av Länsstyrelsen

Naturreservat i Botkyrka där dispens ska sökas hos Länsstyrelsen:

 • Bornsjön
 • Brinkbäcken
 • Ekholmen
 • Pålamalm
 • Norrga
 • Stora Uringe

Kommunala naturreservat

Naturresevat i Botkyrka där dipsens ska sökas hos kommunens miljöenhet:

 • Ensta Ö
 • Hörningsnäs
 • Lida
 • Stora träsket
 • Vinterskogen
 • Åvinge
 • Östra Bröta
 • Svartkällskogen
 • Mälarskogen

Senast uppdaterad:

Kontakta miljöenheten

Naturreservat i Stockholms län

I Stockholms län finns närmare 330 naturreservat. Här kan du vandra, plocka bär, rida, klättra i berg, paddla över stilla sjöar, kika på fåglar, upptäcka grottor, åka skidor, bada, mysa med kaffekorg och så mycket mer.

Läs mer på länsstyrelsens webbplats

Senast uppdaterad: