Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Trädfällning

Du behöver du ansöka om tillstånd hos kommunen om du vill fälla eller beskära ett träd som står på kommunens mark

Farliga träd

Riskträd är träd som riskerar att orsaka olyckor, dessa bör du felanmäla. Står trädet i tätortsnära skog eller i parkmiljö på kommunens mark gör kommunen en professionell bedömning av trädets risk att skada person eller egendom. Finns det en förhöjd rasrisk kan farliga grenar sågas av, eller så fäller kommunen hela trädet. Det gäller till exempel:

  • Träd som inte är fast förankrade i jorden.
  • Träd som skymmer belysning.
  • Träd som är har fått minskad hållfasthet genom skada eller sjukdom.
  • Träd som gör det svårt att komma fram vid till exempel gångbanor, lekplatser eller hundrastgårdar.

Felanmälan

Du kan även göra din felanmälan kommuns medborgarcenter på 08 530 610 00

Störande träd

Störande träd är de träd som inte har någon förhöjd risk att orsaka olyckor, men som du ändå vill fälla. Det kan vara träd som på olika sätt orsakar irritationsmoment i din vardag. Du kan då, om trädet står i tätortsnära skog på kommunens mark, ansöka om ett så kallat trädfällningsavtal. Kommunen genomför en professionell bedömning av trädet där stor vikt läggs vid trädets sociala, ekologiska, kulturella och ekonomiska värden.

I ansökan skall du också inhämta godkännande av alla berörda grannar. Som granne avses personer som från sin fastighet har trädet inom synhåll. Kommunen kommer även att undersöka om förhinder för fällning av trädet finns i eventuella bygglovshandlingar över fastigheten där trädet står.

Buskar och sly

Buskar och sly på kommunens mark i anslutning till din fastighet kan ibland vara önskvärt att hålla efter. Om du har önskemål om att röja sly ska du skicka in en ansökan.

Undantag

Enda undantaget från detta gäller grenar från träd som står på kommunens mark men som sträcker sig in över din tomtgräns. Dessa grenar får beskäras vid tomtgränsen, beskärning ska då göras av en person eller ett företag med erfarenhet av beskärning.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Hitta på sidan