Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Trädfällning

Önskar du fälla eller beskära träd som står på kommunens mark eller röja buskar och sly, behöver du ansöka om tillstånd hos kommunen för det.

Farliga träd

Riskträd är träd som riskerar att orsaka olyckor, dessa bör du felanmäla. Står trädet i tätortsnära skog eller i parkmiljö på kommunens mark gör kommunen en professionell bedömning av trädets risk att skada person eller egendom. Finns det en förhöjd rasrisk kan farliga grenar sågas av, eller så fäller kommunen hela trädet. Det gäller till exempel:

  • Träd som inte är fast förankrade i jorden.
  • Träd som är har fått minskad hållfasthet genom skada eller sjukdom.
  • Träd som inte ser friska ut.

Felanmälan

Du kan även göra din felanmälan kommuns medborgarcenter på 08 530 610 00

Störande träd

Störande träd är träd som inte har någon risk att orsaka olyckor, men som du ändå vill fälla. Om trädet står på kommunens mark kan du ansöka om ett så kallat trädfällningsavtal. Vi gör en bedömning av trädet där vi bland annat tittar på trädets sociala, ekologiska, kulturella och ekonomiska värden. Vi kommer även undersöka om fällning av trädet skulle förhindras i eventuella bygglovshandlingar över fastigheten där trädet står.

I ansökan ska du ha godkännande av alla berörda grannar som kan se trädet. Klicka här för att ladda ner ansökningsblanketten för trädfällning. Pdf, 113.4 kB.

Vill du beskära träd på kommunens mark vars grenar sträcker sig över din tomt kan du få tillstånd till det om du skickar in denna blankett.

Buskar och sly

Buskar och sly på kommunens mark i anslutning till din fastighet kan ibland vara önskvärt att hålla efter. Om du har önskemål om att röja sly ska du skicka in en ansökan. Klicka här för att ladda ner ansökningsblanketten för slyröjning. Pdf, 140.8 kB.

Undantag

Enda undantaget från detta gäller grenar från träd som står på kommunens mark men som sträcker sig in över din tomtgräns. Dessa grenar får beskäras vid tomtgränsen, beskärning ska då göras av en person eller ett företag med erfarenhet av beskärning.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: