Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Äldreomsorg

Här hittar du allt om boenden, hemtjänst, färdtjänst, ledsagning och aktiviteter för äldre.

För dig som bor hemma

 • Hemtjänst

  Hemtjänsten ger omvårdnad och stöd till dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning. Du ska få hjälp med det du inte klarar själv, så att du kan leva självständigt och tryggt. Du som är över 75 år och har enklare behov kan du ansöka om stöd utan att dina behov behöver utredas.

 • Mer stöd för dig som bor hemma

  Bidrag för anpassa bostaden, gratis fixarhjälp, matlåda, stöd efter sjukhusvistelse, trygghetskamera, trygghetslarm

 • Stöd och hjälp vid tillfällig vistelse i annan kommun

  Information till dig som har behov av stöd och omsorg och som planerar att tillfälligt vistas i en annan kommun.

Boende för äldre

 • Om boende för äldre

  Beroende på vilket stöd du behöver finns det olika slags boenden, till exempel vård- och omsorgsboende, servicehus eller korttidsboende. Det finns också boenden med avdelningarna där du kan få stöd på finska.

 • Boenden för äldre i Botkyrka

  Alla boenden i Botkyrka kommun sorterade efter stadsdel.

Ansökan och avgifter

Färdtjänst och ledsagning

 • Färdtjänst

  Du som har svårt att resa med allmänna färdmedel, till exempel buss och tunnelbana, kan få resa med färdtjänst. Du kan också ansöka om riksfärdtjänst.

 • Ledsagning

  Ledsagning är ett stöd för dig som inte kan ta dig till och från fritidsaktiviteter eller behandlingar på egen hand.

Sällskap och aktiviteter

Samordnad vård- och omsorg

 • Samordnad individuell plan, SIP

  Du som behöver eller redan har stöd och vård från både kommunen och regionen, till exempel socialtjänst, omsorg, skola, habilitering och sjukvård, har rätt att få en samordnad individuell plan, SIP.

Ansök

E-tjänsten Medborgartjänst kan du använda både när du ansöker om omsorg och efter att du blivit beviljad stöd.

Du kan också ringa eller besöka kommunens medborgarcenter för att få hjälp att ansöka. Är du osäker på vad du kan ansöka om, eller hur äldreomsorgen kan hjälpa dig? Ring till oss så svarar vi på dina frågor.

Stöd för dig som är anhörig

Det kan vara svårt att vara anhörig till någon som är sjuk eller har det svårt på olika sätt. Därför erbjuder kommunen stöd för dig som är anhörig.

Tidningen "Din guide till äldreomsorgen"

Tidningen "Din guide till äldreomsorgen" ger dig möjlighet att bekanta dig lite närmare med de olika former av omsorg du kan ta del av som senior medborgare. En del av stödet behöver du ansöka om och betala för, annat är gratis och kräver ingen ansökan.

Här kan du kan läsa "Din guide till äldreomsorgen" i pdf-format på svenska och på finska:

Vill du ha tidningen på svenska i fysiskt format kan du vända dig till ditt medborgarkontor där du antingen kan hämta tidningen själv eller be att få den hemskickad.

Du som bor i Botkyrka och fyller 75 år i år får tidningen hemskickad automatiskt.

Är du senior och känner dig ensam? Det finns stöd att få.

Många seniorer hittar stöd, glädje och gemenskap
genom de aktiviteter som finns i kommunen,
regionen och i civilsamhället.
I den här broschyren kan du läsa om stöd som finns för dig som upplever ensamhet. Pdf, 3.2 MB.

Vårdpersonal, en ung kvinna skrattar med en äldre dam i rullstol, de är utomhus i solen

Tack alla medborgare som svarat på Socialstyrelsens enkät "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen". Botkyrka kommun har glädjande nog fått en väsentlig förbättring av resultatet jämfört med tidigare år.

Läs mer om undersökningen här