Öppna mobilmenyn

För företag och verksamheter

  • Byggvatten

    Om du behöver få tillgång till byggvatten ska du fylla i blanketten Utlämning av spolpost/vattemätare för byggvatten.

  • Dricksvattenanläggning

    Om din anläggning producerar mycket vatten, försörjer fler än 50 personer eller om vattnet används kommersiellt måste du registrera den hos miljöenheten.

  • Oljeavskiljare

    Om din verksamhet riskerar att släppa ut olja till avloppsnätet eller naturen behövs en oljeavskiljare.