Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

För företag och verksamheter

 • Byggvatten

  Om du behöver få tillgång till byggvatten ska du fylla i blanketten Utlämning av spolpost/vattemätare för byggvatten.

 • Dricksvattenanläggning

  Om din anläggning producerar mycket vatten, försörjer fler än 50 personer eller om vattnet används kommersiellt måste du registrera den hos miljöenheten.

 • Oljeavskiljare

  Om din verksamhet riskerar att släppa ut olja till avloppsnätet eller naturen behövs en oljeavskiljare.

 • Riktlinjer för länshållningsvatten

  Här hittar du VA-enhetens riktlinjer för länshållningsvatten.