Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Kreativa fonden

Har du en idé och vill göra Botkyrka lite smartare, grönare, skönare eller bara roligare? Sök pengar ur kreativa fonden för att förverkliga din idé! Projekten ska äga rum i Botkyrka och involvera Botkyrkabor. 

350 000 kronor ligger i potten och väntar på nya kreativa idéer. Sök pengar för projekt inom kultur, utbildning, miljö, mat, hälsa, idrott och mycket mer - alla idéer är välkomna. Projekten ska äga rum i Botkyrka och involvera Botkyrkabor. Syftet med stödet är att skapa ett större utbud av kultur- och fritidsaktiviteter i Botkyrka samt bättre möjliggöra och synliggöra Botkyrkabornas egna idéer och initiativ.

Kreativa fonden Botkyrka drivs av Botkyrka kommun i samarbete med Viktoriahem.

Sök medel från Kreativa fonden

Enskilda personer som är 18 år eller äldre, organisationer och föreningar i och utanför Botkyrka kan söka kreativa fonden.

För yngre personer finns Drömdeg att söka.

Det kan du söka Kreativa fonden för

 • inom alla verksamhetsområden, till exempel kultur, utbildning, fritid och idrott, natur, miljö, mat och hälsa
 • som huvudsakligen planeras att genomföras i Botkyrka
 • som tidigare fått stöd av Kreativa fonden och som inkommer med en ny ansökan som beskriver en utveckling och förändrad inriktning på projektet.

Tänk på att:

 • Ansökningar från privatpersoner eller organisationer som redan tar emot annat stöd eller uppdragsersättning från Botkyrka kommun ska tydligt beskriva hur aktuellt projekt skiljer sig från redan finansierad verksamhet.
 • Det är möjligt för en och samma person eller organisation att söka flera projekt samtidigt.
 • Stämma av med de aktörer du planerar att samarbeta med redan innan du ansöker så du vet om samarbetet är möjligt att genomföra.

Du kan inte söka om:

 • du representerar en myndighet, kommunens egna verksamheter eller offentliga verksamheter
 • du levererar en tjänst som egentligen ska köpas eller upphandlas
 • du söker för ett återkommande projekt
 • du söker för projekt som redan är genomförda
 • projektet som strider mot demokratiska principer såsom alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Så bedöms din ansökan

Vi prioriterar projekt som:

 • är nyskapande eller genomför aktiviteter på ett nytt sätt i Botkyrka
 • skapar delaktighet genom att publik, deltagare och samarbetspartners tydligt är involverade i planeringen och genomförandet av projektet
 • samarbetar med lokala verksamheter och/eller föreningar, där samarbetet redan är etablerat vid ansökningstillfället
 • når, för den sökande organisationen eller personen och eventuella samarbetspartners, nya målgrupper i Botkyrka
 • skapar möten mellan Botkyrkabor.

Därutöver prioriteras ansökningar från Botkyrkabor och lokala organisationer och föreningar.

Vilka kostnader kan jag söka kreativa fonden för?

Du kan söka upp till 75 000 kr för följande kostnader:

 • Arvoden
 • Hyra av lokal, utrustning, med mera
 • Marknadsföringskostnader
 • Material
 • Fika och mat

Du kan inte söka för:

 • Inköp av teknisk utrustning som har längre livslängd än projektet
 • Vinstdrivande verksamhet och investeringar

Hur och när söker jag Kreativa fonden?

Du kan söka upp till 10 000 kronor närsomhelst under året. Du får då besked senast fyra veckor efter inkommen ansökan. Undantag gäller för ansökningar som kommer in perioden juni-augusti, jul- och nyårshelgerna, här blir svarstiden något längre och besked lämnas ej under juli månad.​

Ansökningar med belopp över 10 000 kronor upp till 75 000 kronor behandlas under närmaste beslutsomgång.

Beslutsomgångar för Kreativa fonden 2024

Omgång 1

 • Sista ansökningsdag: 5 februari
 • Besked meddelas: 18 mars

Omgång 2

 • Sista ansökningsdag: 15 april
 • Besked meddelas: 27 maj

Omgång 3

 • Sista ansökningsdag: 23 september
 • Besked meddelas: 4 november

Ansök via vår e-tjänst

Beslut om stöd fattas av kultur- och fritidsförvaltningen (på delegation av kultur- och fritidsnämnden). Beslutet meddelas via e-post. Beslut om beviljat stöd publiceras även på Botkyrka kommuns hemsida.

Om du beviljas stöd kommer du få besked via e-post. I samband med beslutet kommer du även att få information om gällande villkor, instruktioner för utbetalning, aktuell information och loggor gällande sponsorer och en samtyckesblankett gällande GDPR.

Vid beviljat stöd gäller följande villkor:

Projektets genomförande

 • Beviljade projekt ska påbörjas inom 6 månader och avslutas inom 12 månader efter utbetalning.
 • Beviljade projekt ska genomföras i enlighet med ansökan. Vid större förändringar från ansökan ska kultur- och fritidsförvaltningen meddelas och godkänna dessa.
 • Beviljade projekt ska medverka i de sammankomster som kommunen arrangerar.

Redovisning och återkrav

 • Beviljade projekt ska redovisas senast 1 månad efter avslutat projekt.
 • I redovisningen ingår även att lämna in foto- och eventuellt video-material kring projektet som lever upp till dataskyddsförordningen (GDPR).
 • Om en redovisning inte lämnas in kan det vara ett hinder för att beviljas nytt stöd i framtiden.
 • Beviljade mottagare som avbryter sitt projekt, väsentligen avviker från projektansökan eller låter bli att redovisa sitt projekt kan bli återbetalningsskyldiga av hela eller delar av bidraget.

Informera om att Botkyrka kommun bidragit med stöd

 • I all marknadsföringsmaterial såsom affischer, programblad och i sociala medier ska det tydligt stå: ”Med stöd av Botkyrka kommuns Kreativa fonden”. Även kommunens kommunens platslogotyp och aktuella sponsorers logotyper ska användas.

Redovisa kreativa fonden

Du redovisar senast en månad efter genomfört projekt. I samband med redovisningen ska du lämna in foto- och eventuellt videomaterial som lever upp till dataskyddsförordningen (GDPR).

Redovisningen görs via vår e-tjänst.

Boka digitalt möte för rådgivning

Har du en idé du vill bolla? Boka ett möte med handläggare för att få några konkreta tips inför din ansökan!

Kontakt

Viktoria Nguema, samordnare
E-post: stod@botkyrka.se
Telefon (via medborgarcenter): 08-530 610 00
Facebook.com/kreativafonden

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: