Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Byggnad

En byggnad är en varaktig konstruktion som har tak eller tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark, helt eller delvis under mark eller på en viss plats i vatten samt är konstruerad så att människor kan vara i den. Med varaktig menas att något är byggt för att bestå under en längre tid, i motsats till tillfälliga konstruktioner.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: