Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
 • Eldningsförbud i Stockholms län

  Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

För dig som bor hemma

 • Hemtjänst

  Hemtjänsten ger omvårdnad och stöd till dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning. Du ska få hjälp med det du inte klarar själv, så att du kan leva självständigt och tryggt. Du som är över 75 år och har enklare behov kan du ansöka om stöd utan att dina behov behöver utredas.

 • Mer stöd för dig som bor hemma

  Bidrag för anpassa bostaden, gratis fixarhjälp, matlåda, stöd efter sjukhusvistelse, trygghetskamera, trygghetslarm

 • Stöd och hjälp vid tillfällig vistelse i annan kommun

  Information till dig som har behov av stöd och omsorg och som planerar att tillfälligt vistas i en annan kommun.