Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Kontrakterat jourhem

Alla barn har rätt till ett tryggt liv, men så ser det inte ut för alla barn och ungdomar. Det kan hända att de måste flytta hemifrån med kort varsel. Då är det viktigt att det finns trygga, stabila och varma vuxna, som kan ta emot dem.

Så fungerar det

Att vara ett kontrakterat jourhem innebär att du behöver kunna ta emot barn med kort varsel och ge dem en trygg miljö. Du skriver avtal med Botkyrka kommun och får ersättning, även när det uppstår perioder då du inte har något barn boende hos dig.

För att du ska kunna vara ett jourhem för Botkyrka kommun krävs att:

  • du kan vara hemma på dagtid,
  • du inte har egna barn som är yngre än sex år,
  • du är minst 25 år
  • du har ett rum ledigt
  • du framför allt har ett varmt engagemang för barn och ungdomar.

Som jourhemsförälder är det bra med livserfarenhet. Du ska kunna hantera att det inte alltid blir som du har tänkt dig. Ett telefonsamtal kan komma när som helst, och du får kanske ändra på saker som du har planerat.

Förmågan att se saker från den ljusa sidan är en stor tillgång i det här jobbet. Det är en styrka att kunna kommunicera med oroliga, arga och frustrerade föräldrar och visa medkänsla. Du behöver ha förståelse för föräldrarna, även om du inte alltid förstår deras handlande. Målet för de flesta barn och ungdomar är att de ska återförenas med sin familj.

Botkyrka kommuns stöd till ett jourhem

I vårt ansvar ingår inte bara att se till att barnet mår bra, utan också att du som jourhemsförälder mår bra och får den hjälp du behöver. Vi håller kontakt med dig för att se hur det går för både dig och barnet.

Som jourhemsförälder får du stöd och vägledning i uppdraget genom:

  • en grundläggande jourhemsutbildning, Socialstyrelsens kurs ”Ett hem att växa i”
  • handledning tillsammans med övriga jourhem,
  • seminarier och föreläsningar,
  • stöd och råd från en jourhemssekreterare.

Beslut om ett barns placering i jourhem

Socialtjänsten kan bli inkopplad om ett barn inte mår bra eller far illa. Det kan vara föräldrar som själva söker hjälp från oss, eller lärare i skolan som anmäler till oss att någonting inte verkar stå rätt till. Vi har i uppgift enligt socialtjänstlagen att se till att barn och ungdomar som befinner sig i en svår situation får det stöd och skydd som de behöver.

I de flesta fall har barnets förälder gett sitt samtycke till en jourhemsplacering, men det finns även tillfällen då någon förälder motsätter sig en placering. Då kan vi behöva göra ett omhändertagande enligt lagen om vård av unga (LVU).

Ersättning till jourhemmet

Att vara jourhem är ett viktigt och betydelsefullt uppdrag som kräver ett stort hjärta, tid och engagemang. Vi betalar därför ett arvode och ersätter de omkostnader som våra kontrakterade jourhem har. Arvodet beskattas som lön, är sjukpenninggrundande och pensionsgrundande, men berättigar inte till tjänstepension.

Vi betalar en omkostnadsersättning som ska täcka barnets kostnader, till exempel mat, kläder, fickpengar och fritidsaktiviteter. Ersättningsnivån är baserad på ålder. Du får 5 veckors betald semester. Vi följer rekommendationerna från Sveriges Kommuner och Landsting.

Hur blir man jourhem?

För att kunna bli ett kontrakterat jourhem krävs först en utredning enligt Kälvestensmetoden. Det innebär att en socialtjänsthandläggare genomför en djupintervju med var och en av de tänkta jourhemsföräldrarna i syfte att synliggöra familjens starka och svaga sidor. Det utgör grundmaterialet till ett beslut, tillsammans med registerutdrag från Polisen, Försäkringskassan, Kronofogden och Socialregistret.

Är du intresserad? Välkommen att kontakta oss på 08-530 610 00 eller skriv till soc@botkyrka.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen har ansvaret för att förvalta vårt fysiska samhälle.

Tekniska förvaltningen

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: