Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Boverket

Boverket är Sveriges centrala myndighet för samhällsplanering, byggande och boende.

Boverkets webbplats finns bland annat lagar och regler inom plan- och byggområdet, listor på kontrollansvariga och sakkunniga som är certifierade, information om energideklarationer med mera.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: