Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Eldning

I Botkyrka kommun är det förbjudet att elda hela året förutom på Valborgsmässoafton (30 april) samt under två veckor, en på våren och en på hösten. Du får bara elda trädgårdsavfall under vecka 16 och 42 med föregående veckoslut.
Det gäller tills vidare.

Eldningsvecka för trädgårdsavfall

Vecka 16 och 42 och helgerna i anslutning till de veckorna är det tillåtet att elda mindre mängder trädgårdsavfall. Tänk på:

 • Elda bara mindre mängder trädgårdsavfall som grenar och kvistar
 • Elda helst i eldningstunna.
 • Trädgårdsavfall som gräsklipp, löv och liknande ska i första hand läggas på din kompost eller lämnas till återvinningscentralen
 • Se till att dina grannar inte störs av din eldning
 • Elda inte när det blåser kraftigt eller om allmänt eldningsförbud råder
 • Eldningen får inte medföra besvär för människors hälsa eller miljö
 • Övrigt avfall, till exempel byggavfall, får du inte elda.

Ett miljövänligare alternativ till att elda trädgårdsavfall är att ta det till en återvinningsstation.

En ny lag trädde i kraft den 1 januari 2024, vilken innebär att du från och med i år antingen ska lämna ditt trädgårdsavfall till en återvinningscentral eller kompostera det hemma. Kommunerna har dock möjlighet att göra undantag från detta och fortsatt tillåta eldning av trädgårdsavfall. I Botkyrka gäller ett sådant undantag tills vidare.

Mer information om hur man ska ta hand om trädgårdsavfall och bestämmelserna kring eldning hittar du på Naturvårdsverkets webb.

Anmäl valborgseld

Om du planerar en lite större valborgseld önskar räddningstjänsten att du anmäler det till dem för att de ska ha möjlighet att kontrollera bålets storlek och placering.

Anmälan görs på Södertörns brandförsvars webbplats. Klicka här för att komma till anmälningssidan för valborgseld.

Ditt ansvar

Du som gör upp eld eller grillar är ansvarig för att det sker på ett säkert sätt. Du ska ta reda på om eldning eller grillning är tillåtet eller om det råder eldningsförbud. Om du orsakar en skogsbrand kan du bli åtalad.

Elda och grilla i naturen

 • Hitta en säker plats att elda på.
 • Använd inte engångsgrill.
 • Ett fältkök eller redan färdiga eldstäder är allra bäst. Välj annars en lugn och skyddad plats.
 • Grus- eller sandmark så nära vatten som möjligt är bra.
 • Bygg en eldstad av stenar och sand och håll elden liten.
 • Ha alltid mycket vatten till hands. Helst flera liter.
 • Gör inte upp eld direkt på berghällar eftersom de kan spricka sönder.
 • Elda inte heller på torvmark eller nära myrstackar och stubbar.
 • Elda inte när det blåser hårt eller råder eldningsförbud.Se till att gnistor inte blåser in mot land eller skog.
 • Låt alltid elden brinna ut.
 • Släck ordentligt och se till att glöden har slocknat ordentligt innan du lämnar platsen.

Allemansrätten ger dig inte rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden.

Skogsbrand

Om du upptäcker en skogsbrand ska du alltid ringa 112.

Senast uppdaterad:

Om det brinner

Ring alltid 112 när liv, egendom eller miljö är i fara. De första minuterna kan vara avgörande för att minska skador.

Senast uppdaterad: