Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Felanmälan

Felanmäl bland annat gator och vägar, parker, överfulla papperskorgar via formuläret nedan.

Synpunkter

Vill du inte anmäla ett fel utan istället framföra en synpunkt?

När ska jag felanmäla?

Det är inte alltid helt självklart om du ska lämna in en synpunkt eller felanmäla ett ärende. Därför har vi tagit fram en liten guide som förhoppningsvis kan hjälpa dig:

Då ska du lämna en synpunkt

Då ska du felanmäla

Om du tycker att det saknas en papperskorg i ett område, till exempel längs en parkväg

Om en papperskorg är full och behöver tömmas, eller om den är trasig eller klottrad på

Om du tycker att det är för få lyktstolpar i ett område eller om det saknas helt

Om en lyktstolpe skadats och är trasig, eller om en trädgren skulle skymma en lyktstolpe

Om du tycker att ett träd skymmer solen, barrar eller lövar och vill att kommunen fäller det

Om ett dött eller skadat träd ligger farligt till eller blockerar en väg och behöver forslas bort

Om du tycker att en plogsträcka borde vara längre eller vill ha saltning där det i dag bara sandas

Om det inte plogats ordentligt och är snöhögar i vägen, eller om det inte sandats tillräckligt

Om du tycker att det borde finnas mer lekutrustning på en lekplats

Om lekutrustningen på en lekplats är trasig eller klottrad på

Du har ej valt gata ännu

För att kunna besvara din felanmälan behandlar vi dina uppgifter. Det gör att dina personuppgifter kan komma att skickas till andra förvaltningar inom Botkyrka kommun. Vår rättsliga grund är att utföra uppgift av allmänt intresse, artikel 6.1e GDPR.

Dina personuppgifter behandlas med stöd av följande gällande lagstiftning:

  • förvaltningslagen (1986:223)
  • dataskyddsförordningen artiklar 6.1e utföra uppgift av allmänt intresse
  • tryckfrihetsförordningen (1949:105)
  • arkivlagen (1990:782)
  • offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

All skriftlig kommunikation med oss blir allmän handling och kan komma att arkiveras samt lämnas ut till andra i enlighet med offentlighetsprincipen. Personuppgifter kan också komma att behandlas för vetenskapliga och historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål enligt artikel 5.1b GDPR.

Personuppgifterna behandlas av Botkyrka kommuns upphandlade entreprenörer och med ett personuppgiftsbiträdesavtal förbinder de sig genom avtal att skydda uppgifterna samt att inte behandla personuppgifter på annat sätt än enligt Botkyrka kommuns instruktioner.

Du har rätt att under vissa förutsättningar begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga. Du har också rätt att på begäran få ett registerutdrag av personuppgifter rörande dig som behandlas, att begära begränsning av behandling, göra invändningar mot behandlingen samt inge klagomål om behandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Senast uppdaterad:

Felanmäl via vår app

Med vår medborgarapp "Botkyrka kommun" kan du bland annat:

  • Göra felanmälan
  • Lämna synpunkter
  • Använda e-tjänster
  • Ta del av kris- och störningsinformation

Felanmälan via medborgarcenter

Om du behöver hjälp att göra en felanmälan går det bra att ringa till medborgarcenter på 08 530 610 00

Senast uppdaterad: