Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Fritid och aktiviteter

 • Parker och lekplatser

  Använd webbkartan för att se adress till respektive park eller lekplats.

 • Senioraktiviteter

  Här hittar du ett brett utbud av aktiviteter och föreningar som riktar sig till seniorer.

 • Fritidsklubbar årskurs 4–6

  Fritidsklubb är en form av öppen fritidsverksamhet.

 • Fritidsgårdar årskurs 7–9

  I Botkyrka finns åtta fritidsgårdar. På fritidsgårdarna kan du vara med och skapa din fritid.

 • Evenemang

  Här hittar du alla aktiviteter som på gång.

 • Ung i Botkyrka

  Här kommer aktiviteter att fyllas på ju närmare vi kommer lovet, kom tillbaka och kolla för att inte missa något kul!

 • Ung 16–19 år

  Med oss kan du som är 16-19 år hitta på utvecklande och roliga aktiviteter som du är intresserad av. Det bästa är att du kan föreslå vad vi ska göra och vara med och driva det. Vi bygger allt vi gör på ditt engagemang.

 • Fritidskatalogen

  I Botkyrka finns det massor av aktiviteter för barn och unga! Här hittar du aktiviteter och vilka föreningar som har dem. Kontakta föreningarna direkt, ofta får du prova på aktiviteten innan du bestämmer dig.

 • Möteslokaler

  Du kan boka kommunens lokaler för konferens eller möten.

 • Lov i Botkyrka

  På lovet finns många roliga saker att göra! Det mesta är gratis, men du kan behöva anmäla dig innan.

 • Hundrastgårdar

  I kommunens hundrastgårdar får din hund möjlighet att busa och leka under uppsikt.

 • Båtplats i Utterkalven

  Du som bor i Botkyrka kommun kan göra en intresseanmälan för att hyra båtplats i Utterkalven.

För dig med funktionsnedsättning

Vill du ha information om fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättningar eller med behov av särskilt stöd, kontakta Iréne Cederborg, handläggare på Kultur- och fritidsförvaltningen.

Fritidskatalogen

Hitta aktiviteter och föreningar i firitdskatalogen! I Botkyrka finns det massor av aktiviteter för barn och unga! Genom hundratals föreningar kan de lära sig nya saker, träffa nya kompisar och få känna glädje och gemenskap.

Se alla Botkyrkas föreningar med deras aktiviteter och kultur- och fritidsverksamheter i Fritidskatalogen!

Botkyrkas kulturella allemansrätt

Botkyrkas kulturella allemansrätt är en unik möjlighet för alla barn och elever i Botkyrkas grundskolor och förskolor.

Lärare bokar varje år kultur till sina elever och barn – vi har en kulturgaranti!

Läs mer om Botkyrkas kulturella allemansrätt