Öppna mobilmenyn

Fritid och aktiviteter

 • Parker och lekplatser

  Parker, lekparker

 • Senioraktiviteter

  Mötesplatser, dagverksamhet, föreningsliv.

 • Fritidsklubbar 10–12 år

  Fritidsklubb är en form av öppen fritidsverksamhet för 10-12-åringar.

 • Fritidsgårdar 12–16 år

  I Botkyrka finns 8 fritidsgårdar. På fritidsgårdarna kan du vara med och skapa din fritid.

 • Evenemang

  Här hittar du alla aktiviteter som på gång.

 • Lov i Botkyrka

  Den här sidan fylls på löpande med information om vad du kan hitta på på sportlovet i Botkyrka

 • Båtplats i Utterkalven

  Du som bor i Botkyrka kommun kan göra en intresseanmälan för att hyra båtplats i Utterkalven.

 • Ung i Botkyrka

  Här kommer aktiviteter att fyllas på ju närmare vi kommer lovet, kom tillbaka och kolla för att inte missa något kul!

 • Möteslokaler

  Du kan boka kommunens lokaler för konferens eller möten.