Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Kontaktperson vid umgänge

Som umgängeskontaktperson kan du få hjälpa till att hämta barnet från den ena föräldern och lämna över till den andra när föräldrarna inte klarar av att träffas utan att bråka.

I vissa fall behöver kontaktpersonen vara med när den ena föräldern träffar barnet. De kan vara när domstolen beslutat att ena föräldern bara får träffa barnet om en umgängeskontaktperson är med. I andra fall kan det röra sig om ett barn som är placerat i familjehem och som behöver ha en person med för att garantera att umgänget blir bra för barnet.

Vem kan bli kontaktperson vid umgänge?

Som umgängeskontaktperson är det bra om du har utbildning eller yrkeserfarenhet i socialt arbete. Du behöver också ha livserfarenhet som hjälper dig att klara av uppdraget.

Orsaken till att ett barn beviljas en umgängeskontaktperson kan vara att det förekommit våld i familjen, missbruk eller psykisk ohälsa.

Uppdragen kräver att du är neutral i föräldrarnas konflikt och ser till att barnet får ett bra umgänge med den andre föräldern. Du kan ibland behöva avbryta umgänget om det inte blir tryggt för barnet.

Som umgängeskontaktperson bidrar du till att barnet får en trygg kontakt med den andre föräldern, vilket är viktigt för ett barns utveckling.

Umgängeskontaktpersonen får regelbundet stöd och ekonomisk ersättning.

Senast uppdaterad:

Välkommen att anmäla ditt intresse

Om du är intresserad av att bli kontaktperson kan du anmäla ditt intresse här: samordnadkontaktperson@botkyrka.se

Senast uppdaterad: