Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Remiss

En remiss är en skriftlig begäran (fråga) från en myndighet till en annan myndighet eller organisation om ett uttalande i ett visst ärende.

De vanligaste remissinstanserna

  • Mark- och exploateringsenheten
  • Gata/parkenheten
  • Miljöenheten
  • VA-enheten

Eftersom alla ska få tid att svara på remissen påverkas handläggningstiden. Remisstiden brukar normalt vara tre veckor.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: