Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Konstruktionsritning

En konstruktionsritning visar den information som behövs för att uppföra exempelvis en byggnad eller byggnadsdel, det vill säga alla delar i (till exempel) väggar, tak och golv och deras dimensioner). Det kan gälla ett helt byggsystem eller bara detaljer. I de flesta fall behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med bygglov eller anmälan. De ska tas fram av konstruktörer och vara fackmannamässigt redovisade.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: