Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Så klipper du häcken

Information om siktens betydelse för säkerheten på bostadsgator, och vad du som tomtägare ska göra för att förbättra den.

Du som har utfart mot gata

Vid din utfart bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm från gatan inom 2,5 meter från hörnen. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Illustration av högsta häckhöjd vid garageinfart

Du som har hörntomt

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm minst 10 meter från hörnen som bilden visar.

Illustration av högsta häckhöjd vid en korsning.

Du som har tomt intill en gata

Häck och buskar bör växa på din tomt. Du bör se till att det finns fri höjd för trafikanterna om du har en buske eller ett träd som sträcker sig ut över gatan eller gångbanan.

Illustration av minsta höjd för växtlighet som hänger över gång- och körbana.

Tänk på att träd och buskar växer

För att behålla god sikt är det viktigt att föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt redan när du planterar dem.

Växterna brer ut sig olika mycket så det är viktigt att tänka på att man placerar dem tillräckligt långt från vägen.

Fråga där du köper. I plantskolor finns kunskap om växter. Där kan du få tips om arter som passar trädgården klimat- och funktionsmässigt, liksom skötselråd.

Illustration av ett växande träds ökande höjd.

Plantera på rätt ställe

Stora buskar och träd bör du plantera minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför tomtgräns.
Växtligheten på din tomt får inte hänga ut över tomtgränsen så att den försvårar framkomlighet på trottoar, väg-, cykel- eller gångbana eller minskar sikten.

 

Illustration av minsta avstånd mellan plantering och tomtgräns.

Lämpliga häckväxter

Häckplantor planteras normalt tre per löpmeter. Du bör beskära plantan på våren. Om du planterar på hösten väntar du med att beskära plantan till våren efter planteringen. Häckplantan klipps ned till halva höjden för att den skall ge tillräckligt med nya skott nedtill. Här finns några förslag på växter som är lämpliga.

Friväxande låg häck

 • liten svart aronia
 • björkspirea
 • hybridspirea
 • ölandstok

Klippt häck

 • avenbok
 • bok
 • hagtorn
 • häckkaragan
 • idegran
 • liguster
 • måbär
 • oxbär
 • spirea

Vad säger lagen?

”Tomter skall, oavsett om de har tagits i anspråk för ­bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.”
Plan- & bygglagen 3 kap 17 §

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: