Öppna mobilmenyn

Vårt arbetsgivarerbjudande

Vi finns till för våra medborgare. Vi ska göra skillnad i deras vardag. Vi ska ha medborgarens perspektiv. Det vägleder oss i vardagen och styr alla verksamheter. Det är vårt uppdrag och det mest centrala för vårt erbjudande till dig.

För medborgarna i Botkyrka

Vi finns till för våra medborgare och vårt uppdrag är att göra skillnad i deras vardag. Våra medborgare ska känna att de är delaktiga och kan påverka sin vardag och närmiljö. Därför har vi medborgarens fokus i allt vi gör.

Vi är nära 6000 kollegor som tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund. Vår ledstjärna är medborgarens fokus och våra värdeord: öppna, ansvarstagande, modiga och energiska.

Det innebär att vi är transparanta och lätta att förstå och ser olikheter och mångfald som en tillgång. Vi tar ansvar för att beslutsgångar och arbetsprocesser är tydliga och väl kända.  Vi är flexibla utifrån nya och förändrade behov och vi har engagemang, energi och empati i vårt arbete med att nå mål och resultat.

Hos oss får du möjlighet att göra skillnad. Att arbeta utifrån medborgarens fokus ställer krav på mod, idérikedom och framåtanda.

Tillsammans med kreativa kollegor

Botkyrka är en stor kommun och vi söker ständigt nya medarbetare till våra olika verksamheter. 6000 medarbetare med tillsammans över 600 titlar inom våra åtta förvaltningar innebär en enorm kompetensbredd hos våra medarbetare. Är du nyfiken, kreativ och tycker om utveckling – då passar du hos oss.

Inspirerande och kontrastrik arbetsplats

Varje dag bjuder på dynamiska möten, utmaningar och inspiration. Här uppstår oväntade och intressanta möten mellan människor, kulturer, språk och religioner. Botkyrka är ”långt ifrån lagom”.

Testa nya idéer

Vi arbetar utifrån medborgarens fokus, vilket ställer krav på mod, idérikedom och framåtanda. Är du nyfiken, kreativ och tycker om utveckling - då passar du hos oss.

Kompetensutveckling och karriär

Din kompetens är en av de viktigaste förutsättningarna för vårt gemensamma uppdrag till Botkyrkas medborgare.

Fyra olika nivåer sammanfattar vår beskrivning av kompetensutveckling; introduktion, fortbildning, vidareutbildning och karriärvägar. Du ska känna att du har rätt kompetens för de krav och förväntningar som ställs på dig men du ska också ges möjligheter att utvecklas och gå vidare i din karriär.

Introduktionen

I första hand träffar du din chef och din förvaltning. Detta för att du ska kunna sätta dig in i ditt uppdrag, roll och arbetsuppgifter. Dessutom för att förstå vilket uppdrag din förvaltning och enhet har och vilka mål som styr verksamheten. För att få en tydligare inblick i vilken kommun du jobbar för bjuds du in till en välkomstdag med busstur genom hela Botkyrka.

Upprätthåll kompetensen

För att du ska hålla dig ajour med ny kunskap om vad som händer inom ditt yrkesområde. Det kan handla om nya regelverk, nya forskningsresultat, nya metoder och träning med mera.

Vidareutbildning

Till exempel studier för ökad specialisering, forskning, arbetsuppgifter på högre kompetensnivå inom ett eller flera kompetensområden.

Karriärvägar

Alla verksamhetsområden har i uppdrag att identifiera möjliga karriärvägar för olika yrkesområden. Karriär i Botkyrka sker på djupet, bredden, höjden, genom specialisering med mera – temporärt eller permanent. Vi har skapat många nya roller inom olika verksamheter, projektledare för större och mindre komplexa projekt, senior socialsekreterare, stödassistent, introduktionshandledare, senior handläggare och gruppledare med flera.Lediga jobb

Välkommen till en inspirerande plats full av möjligheter.
Vi söker dig som är öppen, modig, ansvarstagande och energisk.

Hitta lediga jobb

Senast uppdaterad: 25 augusti 2020

Hitta på sidan