Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Vårt arbetsgivarerbjudande

Vi erbjuder dig meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv och bidrar till att utveckla välfärden och samhället. Utvecklande för dig och utvecklande för Botkyrka.

Olikheter och mångfald är vår styrka, vi bidrar med olika perspektiv, kunskaper och erfarenheter​ och vår grund är trygga arbetsvillkor som kollektivavtal och flera förmåner.

Här utvecklas du från första arbetsdagen och kan göra karriär på höjden, bredden och djupet. Vi tar ansvar för vår verksamhet och jobbar ​för Botkyrkas hållbara utveckling och för Botkyrkaborna.

Vår uppgift – samhällsutvecklande uppdrag

 • Utvecklande för dig. Utvecklande för Botkyrka. Tillsammans gör vi skillnad för Botkyrkaborna ​​
 • Vi är ambassadörer som tar ansvar för vår verksamhet och jobbar ​för Botkyrkas hållbara utveckling

Dina drivkrafter – meningsfulla arbetsuppgifter ​

 • Du har meningsfulla uppgifter som gör skillnad i människors liv och bidrar till att utveckla välfärden ​
 • Här utvecklas du från första arbetsdagen och kan göra karriär på höjden, bredden och djupet​
 • Du är engagerad, delaktig och har inflytande i hur verksamheten utvecklas​

Vår arbetsplats – hållbar och inspirerande arbetsmiljö ​

 • Här finns utrymme för trivsel, utveckling och kreativitet ​
 • Olikheter och mångfald är vår styrka, vi bidrar med olika perspektiv, kunskaper och erfarenheter​
 • Goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner​

Vår värdegrund – medborgarens fokus​

 • Allt vi gör bidrar till platsen Botkyrka och de som lever och verkar här
 • Vi är öppna, ansvarstagande, modiga och energiska

Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder för att du ska trivas, må bra och utvecklas på jobbet

Friskvårdsbidrag

Vi vill att du ska må bra och erbjuder därför ett friskvårdsbidrag upp till 2500 kronor per år som du kan använda till motions- och friskvårdsaktiviteter.

Generös semester

Som nyanställd har du rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår. Antal semesterdagar utgår från din ålder;

 • Upp till 39 år har du 25 dagar
 • Från 40 – 49 år har du 31 dagar
 • Från 50 år eller över har du 32 dagar

Extra lediga dagar

Hos oss har de flesta möjlighet att växla semesterdagstillägget till extra lediga dagar. Några av förutsättningarna är att du har en anställning med semester och att du inte har för många sparade semesterdagar.

 • 39 år eller yngre får 5 extra lediga dagar med lön
 • 40 år eller äldre får 6 extra lediga dagar med lön

Flexibel arbetstid

I vissa verksamheter finns möjlighet till flexibel arbetstid, så kallad årsarbetstid. Inom ramen för din arbetstid och utifrån verksamhetens behov har du möjlighet att påverka mellan vilka tider du arbetar för att du ska få så bra balans mellan jobb och fritid som möjligt.

Arbetstidsförkortning

I vissa verksamheter görs årliga beslut om en arbetstidsförkortning i syfte att du ska få en bra balans mellan arbete och fritid.

Möjlighet till distansarbete

Vi vill underlätta för dig att ha en balans mellan arbetsliv och privatliv. Därför kan du, beroende på dina arbetsuppgifter, ges möjlighet att arbeta viss tid på distans. Förutsättningen för distansarbetet är att det ska ge goda arbetsresultat och service till våra medborgare.

Ledighet enskilda angelägenheter

Vi ger dig möjlighet att få ledigt med bibehållen lön för enskild angelägenhet i upp till tio dagar per år. Exempelvis kan det handla om att en nära anhörig avlidit eller om du behöver närvara på begravning eller bouppteckning

Introduktion

Vi ger alla medarbetare en bra start och rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. Som nyanställd får du en introduktionsplan och en fadder/arbetskamrat som stödjer dig att komma in i gemenskapen och dina arbetsuppgifter. På våra kommungemensamma välkomstdagar får du bland annat en guidad busstur för att lära dig om kommunens spännande historia, nutid och framtid.

Kompetensutveckling

Att du trivs och utvecklas i ditt arbete är viktigt för oss. Vi erbjuder flera interna utbildningar och uppmuntrar alla att utvecklas på höjden, bredden och djupet. De medarbetare som är intresserade av att utvecklas mot en chefsroll har möjligheten att söka Ledarskapsforum, ett chefsförberedande program.

Chef- och ledarutveckling

Som chef och ledare i Botkyrka kommun har du tillgång till flera olika utbildningar och verktyg för att stötta dig i din roll. Vår ledarplattform beskriver det ledarskap vi vill att våra chefer ska utöva. Vi erbjuder ett gediget ledarprogram och handledning där chefskollegor stödjer varandra i rollen som chef och ledare. Vi har en uppskattad arbetsmiljöutbildning för chefer som genomförs tillsammans med våra skyddsombud.

Språkutbildning

Inom vissa yrkeskategorier erbjuder vi utbildning i det svenska språket för att medarbetare ska känna sig trygga i sin yrkesroll och ha rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb.

Mer om satsningen på språk

Om du blir förälder

Du som har arbetat i Botkyrka kommun sammanhängande i 365 kalenderdagar, innan din föräldraledighet påbörjas, får ett föräldrapenningtillägg. Tillägget motsvarar 10 procent av lönebortfallet beräknat per kalenderdag och betalas ut i 180 dagar fram tills barnet är 24 månader.

Blivande föräldrar har rätt till betald ledighet vid max två besök på mödravården.

Om du blir sjuk

Vi vill att du mår bra och har ett hälsosamt arbetsliv. Därför har vi tydliga rutiner för sjukfrånvaro och rehabilitering. Om du blir sjuk ringer du till vår sjuk- och friskanmälan som har öppet dygnet runt, årets alla dagar. Där får du prata med en sjuksköterska som erbjuder rådgivning.

Som anställd får du sjuklön motsvarande ca 10 % av lönen från den 15:e - 90:e kalenderdagen.

Om du skadar dig

Som anställd hos oss är du automatiskt försäkrad vid sjukdom, arbetsskada och dödsfall. Vi har även försäkringar som kompletterar den ersättning du kan få från Försäkringskassan.

Pension

Som anställd hos oss får du ta del av en kollektivavtalad tjänstepension som kompletterar den allmänna ålderspensionen.

Löneväxling pension

Som anställd hos oss du har möjlighet att löneväxla till ytterligare pension. Det innebär att du avstår lön som i stället betalas in till den pensionsförsäkring som du valt för din tjänstepension. För att detta inte ska påverka din allmänna pension negativt behöver du ha en viss lönenivå.

Omställning

I samarbete med Omställningsfonden genomför vi flera utbildningsinsatser för att ge våra medarbetare rätt kompetens. Undersköterske- och barnskötarutbildning är ett par exempel på utbildningar som våra medarbetare kan ta del av.

Heltid som norm

Vi strävar efter att alla som vill arbeta heltid får möjlighet att göra det. Heltidsarbete har en positiv effekt på jämställdhet då det ökar det ekonomiska oberoendet.

Jämställda löner

Vi har konkurrenskraftiga och jämställda löner med en tydlig koppling till arbetsresultatet.

Senast uppdaterad:

Om Botkyrka

Botkyrka kommun är den femte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda-Norsborg, Tullinge, Tumba och Vårsta-Grödinge.

Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och cirka 6 400 medarbetare.

Vad tycker vi som jobbar här?

Våra medarbetare känner stort engagemang för sitt jobb vilket den senaste medarbetarundersökningen visar.

 • 89% känner att arbetet är meningsfullt
 • 87% vet vad som förväntas av dem i arbetet
 • 87% upplever att det är insatta i arbetsplatsens mål

Källa: HME enkät 2023 (hållbart medarbetarengagemang)

Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy

Botkyrkas ledarplattform

Ledarplattformen utgår från vår gemensamma värdegrund och vägleder våra chefer i hur de ska agera som ledare.

Senast uppdaterad: