Öppna mobilmenyn

Näringsliv och företag

Här kan du få stöd och rådgivning i olika frågor som berör ditt företagande av näringslivsenheten, eller få hjälp med att komma i kontakt med rätt person för ditt specifika ärende.

Södra porten blir nytt nav för tillväxt

Med Södra porten fortsätter Botkyrka utvecklingsresan för att stärka sin ställning som stark och innovativ tillväxtkommun.

Två kvinnor med varsin laptop vid ett bord.

Botkyrka kommun tar intitiaiv till och deltar i olika nätverk och samarbetsprojekt. På det sättet vill vi stimulera och påverka utvecklingen av det regionala och lokala näringslivet.