Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Tvåornas kör

Hundra barn från Tvåornas kör står på Tumbascenen och sjunger med armarna uppsträckta. Bilden är delvis blurrad för anonymitet.

Våren 2023 startar Botkyrka kulturskola upp projektet Tvåornas kör tillsammans med årskurs 2-klasser från hela Botkyrka. Under projektet får barnen lära sig 10 sånger och mot slutet av terminen har alla medverkande skolor en gemensam konsert. Det är gratis för skolorna att delta.

Tvåornas kör är ett beprövat koncept som började i Malmö Kulturskola redan 2011 och finns nu på flera platser i Sverige. Vi är väldigt glada att kunna starta upp här i Botkyrka!

Vad är Tvåornas kör?

Vid fyra tillfällen under en termin får varje deltagande klass besök av två lärare från Botkyrka Kulturskola. Varje besök är 40 minuter för varje grupp. Gruppstorleken kan variera mellan 20-50 barn beroende på lokalstorlek.

Barnen får lära sig 10 specialskrivna sånger anpassade för målgruppen som bl.a. handlar om kroppen, rymden och vokalerna. Vi sjunger också på engelska och avslutar med en nyskriven Botkyrkalåt.

Alla sånger är filmade med rörelser och kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida. Detta för att ni lätt ska kunna öva på sångerna i klassrummet och på fritids mellan kulturskolans besök. I slutet av terminen samlas barn från olika skolor och har en gemensam konsert för familj och anhöriga. Barnen ackompanjeras då av ett lärarband från Kulturskolan.

Utöver detta kommer vi erbjuda en uppstartsträff på Kulturskolan för berörda lärare där vi går igenom materialet tillsammans och ger tips på hur ni kan jobba med sångerna i klassrummet/fritids.

Lyssna på Botkyrkalåten!

Kontakt

Elin Ljunggren:
elin.ljunggren@botkyrka.se
076-883 54 25

Julia Grannas:
julia.grannas@botkyrka.se
076-495 61 80

Mari-Ann Henriksson
mari-ann.henriksson@botkyrka.se

076-128 84 17

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: