Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslutning av ett attefallshus (komplementbyggnad)

Komplementsbostaden räknas som en lägenhet/bostad ur VA-synpunkt om det finns kök, pentry eller toalett. Om komplementbostaden räknas som en egen lägenhet/bostad tillkommer en anslutningsavgift enligt VA-taxan.

För att dra in vatten och avlopp till ett attefallshus skickar du in en servisanmälan till oss. Vattenledning ska dras efter befintlig vattenmätare, det vill säga efter befintligt hus. Den nya spillvattenledningen ska kopplas på befintlig spillvattenledning inom tomten.

Fyll i och skicka in din serviceanmälan via e-tjänst, eller blankett.

Om inte vattenledning dras efter befintlig vattenmätare ska kommunens VA-enhet montera en vattenmätare i attefallshuset. Anslutningsavgift för Attefallshus kommer tas ut enligt gällande VA-taxa. Om du redan har en befintlig komplementbyggnad på fastigheten, som du bygger om eller förändrar nyttan av, ska du kontakta VA-enheten.

Dag- och dräneringsvatten får inte kopplas till kommunens spillvattenledning.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: