Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Imkanal

Vid nybyggnad eller ändring av imkanal ska anmälan göras till kommunen. Du får inte påbörja installationen innan du fått ett beslut om startbesked.

Imkanal kallar man en kanal som ska föra bort luft från ett utrymme där man lagar mat. Kanalen ska utformas med god uppfångningsförmåga från matlagningsplatsen och vara möjlig att rensa från avlagringar (fett och matos).

Särskilda krav ställs på kanalens brandsäkerhet.

Innan du får börja använda din imkanal, ska den besiktas av sakkunnig brandkonsult eller skorstensfejarmästare. Då kontrolleras att imkanalen installerats på rätt sätt, med rätt brandskydd och taksäkerhet. Efter godkänd besiktning skickas sotarintyg tillsammans med bestyrkt kontrollplan in till bygglovsenheten och vi skriver ut ett slutbesked. När du fått ditt slutbesked får du börja använda din imkanal.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: