Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Genomförandetid

Genomförandetid finns i alla detaljplaner och är minst fem och högst femton år. Under den tiden ska detaljplanen bli till verklighet, till exempel genom att ett område blir färdigbyggt.

När genomförandetiden slutar fortsätter detaljplanen att gälla tills den upphävs eller ersätts med en ny detaljplan. Poängen med genomförandetid är att det blir förutsägbart för markägare och kommun vilka rättigheter och skyldigheter som detaljplanen ger.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: