Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Genomförandetid

Genomförandetid finns i alla detaljplaner och är minst fem och högst femton år. Under den tiden ska detaljplanen bli till verklighet, till exempel genom att ett område blir färdigbyggt.

När genomförandetiden slutar fortsätter detaljplanen att gälla tills den upphävs eller ersätts med en ny detaljplan. Poängen med genomförandetid är att det blir förutsägbart för markägare och kommun vilka rättigheter och skyldigheter som detaljplanen ger.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: