Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Kostnad för bygglov

Hur är taxan för bygglov uppbyggd?

När du söker ett bygglov eller anmälan måste du betala en bygglovsavgift. Den avgiften är till för att täcka de kostnader som kommunen har för att ta hand om ärendet.

Bygglovsavgiften faktureras när vi har tagit beslutet om bygglovet.

Den avgift som nämnden får ta ut reduceras om tidsfristen för beslut överskrids.

Andra avgifter som tillkommer

Karta

Utöver bygglovsavgiften kostar också de kartor som behövs för bygglovet. I prislistan kan du läsa vilken karta som behövs för vilken typ av bygglov. Och du kan läsa mer om kartuppdrag på våra sidor om kartbeställning och mättjänster.

Planavgift

Beroende på hur detaljplanen är skriven och när den gjordes kan det också tillkomma en planavgift.

Sanktionsavgifter

Om man bryter mot plan- och bygglagstiftningen kan man bli skyldig att betala sanktionsavgiter. Det kan bli aktuellt även om man inte medvetet brutit mot lagen. Läs mer om byggsanktionsavgifter på Boverkets hemsida.


Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: