Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Lägeskontroll

En lägeskontroll är en kontrollmätning för att se att nya byggnader och/eller tillbyggnader har placerats i enlighet med bygglovet. Om en lägeskontroll behöver utföras så anges detta i beslut om startbesked.

Lägeskontroll kan utföras av kommunens Enhet för geografisk information eller annan behörig.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: