Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Så kan du hjälpa andra

Vanliga vuxna, som inte är myndighetspersoner, är en viktig del av socialtjänstens arbete med att hjälpa personer som behöver stöd. Om du passar för ett uppdrag, får du stöd och ekonomisk ersättning.

 • Jour- och familjehem

  Som jour- eller familjehem är din uppgift bland annat att ge barnet en trygg tillvaro, en daglig omsorg och en bra uppväxt.

 • Kontaktfamilj

  Som kontaktfamilj tar du emot ett barn eller syskon i ditt hem under en eller två helger per månad. Du och din familj blir ett extra stöd för barnet.

 • Kontaktperson för barn och unga

  Som kontaktperson är du ett stöd för barn och unga. Du fungerar som en vuxen förebild och visar på nya möjligheter och goda alternativ.

 • Kontaktperson för vuxna

  Som kontaktperson behöver du inte ha någon speciell utbildning eller erfarenhet. Däremot lägger vi stor vikt vid ditt intresse för människor.

 • Kontaktperson vid umgänge

  Som umgängeskontaktperson är det bra om du har utbildning eller yrkeserfarenhet i socialt arbete. Du behöver också ha livserfarenhet som hjälper dig att klara av uppdraget.

 • Kontrakterat jourhem

  Att vara ett kontrakterat jourhem innebär att du behöver kunna ta emot barn med kort varsel och ge dem en trygg miljö.

 • Samordnad kontaktperson

  Som samordnad kontaktperson får du en unik erfarenhet, utbildning, löpande stöd och arvode. Framförallt kan du göra en stor skillnad i en annan människas liv.

Kontakta oss om du vill hjälpa till

Telefon (via medborgarcenter): 08-530 610 00

E-post soc@botkyrka.se