Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Imkanal checklista

Du behöver göra en anmälan och invänta startbesked vid installation eller väsentlig ändring av befintlig imkanal.

Imkanal kallas en kanal som ska föra bort luft från ett utrymme för matlagning. Ventilation i kök ska utformas så att det finns god uppfångningsförmåga vid matlagningsplatsen.

Kanaler ska vara placerade och utformade så att de är åtkomliga för underhåll och rensning.

Checklista för handlingar

För att vi ska kunna fatta beslut om startbesked behöver du skicka med ett antal handlingar tillsammans med din anmälan. Här listar vi handlingarna du behöver skicka med.

Tänk på att ritningar ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Situationsplan/tomtkarta
  Utdrag ur kommunens webbkarta. Markera kanalens placering. Mer information om situationsplan.

 • Fasadritning i skala 1:100
  Redovisa alla fasader som påverkas av kanalens placering. Markera den nya kanalen tydligt. Måttsätt kanalens bredd och höjd. Mer information om fasadritning.

 • Planritning i skala 1:100
  Rita in kanalens placering. Alla berörda plan ska redovisas. Mer information om planritning.

 • Kontrollplan
  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggprocessen. Mer information om kontrollplan.

 • Produktblad på imkanal
  Läs information på webbplats www.imkanal.se vad som gäller.

 • Ytterligare handlingar kan behövas
  I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att vi ska kunna bevilja beslut om startbesked. Har du frågor kan du kontakta oss innan du skickar in din ansökan.

Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.


Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: