Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Använda offentlig plats

För att använda en park, gata eller ett torg för din verksamhet behöver du tillstånd. Du söker tillstånd hos polisen.

Du behöver tillstånd för torg-, marknads- eller gatuhandel. Du behöver också tillstånd för till exempel:

  • byggbodar
  • containrar
  • skyltar
  • evenemang
  • sammankomster
  • uteserveringar
  • food trucks

Sök tillstånd hos polisen

Ansök om tillstånd hos polisens tillståndsenhet genom att fylla i en blankett som finns att ladda ner på polisens webbplats. Polisen tar ut en avgift för att handlägga din ansökan om tillstånd och börjar handlägga din ansökan först när du betalt avgiften.

Sök tillstånd hos polisen

Kommunen får remiss från polisen

Om kommunen är markägare får vi en förfrågan från polisen när de har fått in din ansökan. Vi svarar på polisens förfrågan och beskriver de villkor som den som söker tillståndet behöver rätta sig efter.

Botkyrka kommun tar ut en avgift för markupplåtelse av offentlig plats enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige med stöd av avgiftslagen (1957:259).

Svar på ansökan från polisen

Efter handläggningstid får du svar på din ansökan från polisen.

Senast uppdaterad:

Avgift för markupplåtelse

Botkyrka kommun tar ut en avgift för markupplåtelse av offentlig plats enligt en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige med stöd av avgiftslagen (1957:259).

Senast uppdaterad: