Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Bra att veta vid driftstörningar

På den här sidan hittar hur du anmäler dig till vår SMS-tjänst samt information som är bra att veta i samband med driftstörningar.

Anmäl dig till vår SMS-tjänst

Vid driftstörningar som berör din fastighet kommer du att få ett SMS till din mobiltelefon om ditt telefonnummer finns registrerat på Eniro. Om du har en fast telefon får du i stället SMS:et uppläst.

Har du inte din telefon skriven på den aktuella adressen på Eniro (du kan exempelvis ha ett fritidsboende, en företagstelefon eller ett oregistrerat kontantkort) behöver du själv registrera dig för att få SMS från oss. Du fyller själv i aktuella uppgifter via nedan länk.

Logga in (everbridge.eu)

Olika typer av driftstörningar

Det finns olika typer av driftstörningar. Det kan röra sig om en akut vattenläcka där vi ibland måste snabbt stänga av vattnet för att förhindra vattenskador och medföljande höga kostnader till följd av vattenskador på fast egendom. Vid en akut vattenläcka måste vi även snabbt stänga av vattnet för att vi ska kunna åtgärda läckan. Det kan också vara en planerad vattenavstängning när vi utför underhåll eller reparerar en vattenledning, och att information om detta av någon
anledning ej nått fram. Vattnet kommer då vara avstängt under tiden som reparationsarbetet pågår.

Det är sällan en vattenavstängning drabbar någon, oavsett anledning längre än 8 timmar i sträck. Som rutin då vi stänger av vattenleveransen någonstans oavsett om det beror på en akut driftstörning eller ett inplanerat arbete så sätter vi alltid upp lämplig anordning i närområdet för nödvatten som berörda kan använda under tiden.

Fler vattenläckor under vintern och våren

Det sker vanligtvis fler vattenläckor under vinterhalvåret och på våren. När temperaturen stiger och sjunker på vintern eller när tjälen går ur marken på våren kan marken röra sig. Det kan innebära påfrestningar på äldre vattenledningar så att de lättare går sönder och det uppstår vattenläckor.

Planerade vattenavstägningar

Vattenledningsnätet i Botkyrka kommun är relativt ungt och väl utbyggt, vilket innebär en god dricksvattenförsörjning för dig som kund. Trots det finns det många ledningar som är väldigt gamla och i stort behov av underhåll. Vi arbetar därför ständigt med att förebygga och byta ut eller reparera gamla ledningar. Då vet vi om i förväg att vi måste stänga av vattnet under tiden

Missfärgat vatten

När vattnet kommer tillbaka efter att ha varit avstängt kan det vara missfärgat, allt i från ljusgult till brunt vatten. Det kan se oaptitligt ut men är inte farligt. Missfärgningarna beror på att rost och andra avlagringar som lossnat från ledningarna. Oftast har vi redan spolat ur allt innan det når dig som kund men beroende av rörnätets utformning kan det på vissa platser vara svårt för oss att undvika detta för dig. Det försvinner om du spolar i kranarna en stund. Spola endast i kallvattenkranen och med fullt öppen kran under 15 minuter.

Har det där efter inte försvunnit kontakter du oss och uppger detta så vidtar vi åtgärd. Undvik att använda diskmaskinen och tvättmaskinen tills du ser att vattnet är klart igen. Sker detta när du har tvättmaskinen i gång och tycker din tvätt blivit missfärgad, så håll tvätten i blöt och när vattnet är tillbaka och missfärgningen löst kör du bara om tvätten igen så försvinner detta.

Luft i kranen

När vattnet varit avstängt och ledningar urtappade, det kan handla om stora områden på 500x500 meter vattenledning som ligger i marken under gatan och följer de geografiska höjdskillnader som finns i området. Så när vi släpper på vattnet och återfyller ledningsnätet så kommer det finnas mycket luft i ledningarna vilket gör att vattnet har ojämnt tryck och upplevs vara bubbligt.

Spola i kranen en stund så försvinner detta oftast. Vi är medvetna om detta och finns sannolikt i området och jobbar med avluftning. Man kan uppleva luftstötar under ett pardagar i vissa områden efter en vattenavstängning då det kan finnas luftansamlingar utspritt i nätet som tar tid att få bort. Spola bara lite extra några minuter så försvinner oftast detta.

Vitt vatten

Om vattnet ser vitt eller "mjölkigt" ut beror det på att det finns små, små luftbubblor i vattnet. Dessa är oftast mindre än ögat uppfattar dem och ser därför istället ”mjölkigt” ut. Dessa luftbubblor kan bildas när trycket sjunker i ledningen av någon orsak, eller om vattnet varit avstängt i området och släppts på igen. Vårat vatten är oftast väldigt syrerikt och detta kan även uppstå vid vissa väderskiftningar med temperaturskiftningar där vissa skillnader uppstår i temperatur på vattnet i förhållande till rörledningar tillsammans med vilken hastighet vattnet transporteras med i rörnätet. Flera olika faktorer spelar alltså in. Men vid vissa scenarion där dessa faller in samtidigt frigörs ovanligt mycket syre ur vattnet på kort tid i rörsystemet. Detta är helt och hållet ofarligt och består alltså enbart av väldigt syrerikt vatten. Spola i kranen en stund så försvinner detta.

Kontakt

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: