Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Synpunkter

Har du synpunkter på kommunens service, tjänster eller utemiljö? Det vill vi gärna ha reda på. Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra kommunens service.

Du kan också ringa kommunens medborgarcenter på 08-530 610 00 eller skicka in din synpunkt via e-post till medborgarcenter@botkyrka.se.

Anmäla ett fel

Vill du anmäla ett fel i kommunens utemiljö, som till exempel en trasig lampa eller överfylld papperskorg? Då ska du istället göra en felanmälan.

När ska jag felanmäla?

Det är inte alltid helt självklart om du ska lämna in en synpunkt eller felanmäla ett ärende. Därför har vi tagit fram en liten guide som förhoppningsvis kan hjälpa dig:

Då ska du lämna en synpunkt

Då ska du felanmäla

Om du tycker att det saknas en papperskorg i ett område, till exempel längs en parkväg

Om en papperskorg är full och behöver tömmas, eller om den är trasig eller klottrad på

Om du tycker att det är för få lyktstolpar i ett område eller om det saknas helt

Om en lyktstolpe skadats och är trasig, eller om en trädgren skulle skymma en lyktstolpe

Om du tycker att ett träd skymmer solen, barrar eller lövar och vill att kommunen fäller det

Om ett dött eller skadat träd ligger farligt till eller blockerar en väg och behöver forslas bort

Om du tycker att en plogsträcka borde vara längre eller vill ha saltning där det i dag bara sandas

Om det inte plogats ordentligt och är snöhögar i vägen, eller om det inte sandats tillräckligt

Om du tycker att det borde finnas mer lekutrustning på en lekplats

Om lekutrustningen på en lekplats är trasig eller klottrad på

Senast uppdaterad:

Lämna synpunkt i vår app

Med vår medborgarapp "Botkyrka kommun" kan du bland annat:

  • Göra felanmälan
  • Lämna synpunkter
  • Använda e-tjänster
  • Ta del av kris- och störningsinformation

Information om allmän handling

Alla synpunkter som lämnas till kommunen registreras, följs upp och blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Även dina personuppgifter registreras i vårt datasystem och blir allmän handling. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga och vem som helst har rätt att ta del av dem. Du kan välja att lämna synpunkt anonymt, men då kan vi inte nå dig med besked om hur vi behandlat din synpunkt.

Har du ärenden där du behöver lämna personuppgifter rekommenderar vi att du ringer oss, istället för att chatta eller mejla. På så sätt behöver vi inte spara dina känsliga uppgifter i våra system.

Senast uppdaterad: