Öppna mobilmenyn

Entreprenör

En entreprenör är normalt sett den som utför arbetet i ett projekt. Entreprenören är ofta anlitad av byggherren. En entreprenör kan till exempel vara ett företag som utför byggarbeten.

Senast uppdaterad: 08 januari 2020