Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Dina rättigheter

I kontakten med socialtjänsten har du som enskild ett antal rättigheter och socialtjänsten ett antal skyldigheter. Dessa rättigheter och skyldigheter stadgas i lag.

Du i centrum

Du är den viktigaste personen i ditt liv. När vi försöker hitta rätt stöd för dig, utgår vi från dina behov, förmågor och förutsättningar. Då tror vi att det stöd du får blir som mest effektfullt. Det är utgångspunkten i vårt arbete tillsammans med dig.

Sekretess

Inom socialtjänsten råder sekretess för alla uppgifter om enskildas personliga förhållanden. Detta innebär att vi inte utan giltiga skäl kan lämna ut den information som du lämnar i kontakten med socialtjänsten.

Rätt till insyn och delaktighet

En grundläggande princip är att den som är aktuell inom socialtjänsten, med vissa undantag, har rätt att ta del av den information som finns om hen. Du kan alltid begära att få tillgång till det material som socialtjänsten har om dig eller ditt barn. Socialtjänsten ska då alltid göra en bedömning av om det föreligger några hinder att lämna ut informationen. Om det inte finns det har du rätt att ta del av den.

Du har också alltid rätt att vara delaktig i den mån du själv vill och du har alltid rätt att komma till tals.   

Rätt till ombud och tolk

Du har alltid rätt att anlita ett ombud eller ett biträde som hjälper dig i kontakten med socialtjänsten.

Om du på grund av språksvårigheter eller någon funktionsnedsättning behöver hjälpmedel i from av tolk eller liknande ska vi se till att du får det stöd du behöver för att kunna ta tillvara dina rättigheter. 

Kontakta socialtjänsten

Mottagning för barn
Tel: 08-530 622 55

Mottagning för vuxna
Tel: 08-530 618 00

Besöksadress:
Munkhättevägen 49

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: