Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Lagar och regler

Den nuvarande plan- och bygglagen började gälla 2 maj 2011.

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen, PBL, styr hur mark, vatten och byggande i Sverige planeras. I lagen står till exempel att alla kommuner måste ha en översiktsplan och att kommunerna har ansvaret för den fysiska planeringen. Lagen innehåller också regler för bland annat bygglov och detaljplaner.

Från och med den 2 juli 2014 blev det lättare att bygga om och bygga till utan bygglov, de så kallade Atefallsreglerna. Men i de flesta fall krävs en så kallad anmälan till kommunen.

 

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: