Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Markegenskaper - redovisning

En enklare variant av geoteknisk undersökning som kan vara lämplig vid mindre byggnationer. Den kan utföras av till exempel markentreprenören genom att gräva en provgrop där byggnationen är planerad att stå.

Provgropen bör göras med betryggande djup i förhållande till grundläggning och mark. Resultatet redovisas skriftligt till samhällsbyggnadsförvaltningen.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: