Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Familje- och föräldrastöd

Det är lätt att känna oro och behöva stöd när du är förälder, oavsett hur gammalt barnet är. Vi som arbetar med familje- och föräldrastöd kan ge dig råd och stöd i din föräldraroll.

Exempel på situationer som du kan behöva stöd i

  • uppfostran,
  • gränssättning,
  • svårigheter efter skilsmässa eller annat som påverkar livet,
  • kommunikationsproblem som leder till konflikter,
  • problem i skolan, fritids eller med kompisar.

Hos oss kan du få telefonrådgivning, individuella råd eller stöd, familjesamtal och möten med släkt eller andra personer som är betydelsefulla för din familj. Tillsammans med dig bestämmer vi vilken form av stöd som passar bäst för dig. Vårt stöd riktar sig till föräldrar med barn under 18 år, barn och unga till och med 20 år och andra viktiga vuxna som finns runt ditt barn och din familj.

Samtalsmottagning och träffar

Vår samtalsmottagning kan erbjuda upp till fem kostnadsfria samtal med våra familjebehandlare. Vid behov använder vi oss av tolk.

Botkyrka kommuns familje- och föräldrastöd

Telefon: 08-530 623 60

Telefontid: kl 9-12

Du kan få stöd via telefon eller boka in en tid för krisstöd.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: