Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Botkyrka växer

Här finns information om stadsbyggnadsprojekt som pågår eller planeras i Botkyrka. Du hittar översiktsplan, gällande detaljplaner, byggprojekt och annat som rör stadsutvecklingen i Botkyrka kommun.

En visionsbild av en man som ser ut över ett nybyggt parkområde.
Visionbild över ett nybyggt bostadsområde.

Hitta projekt efter kommundel

Här hittar du alla pågående detaljplaner, utvecklingsprogram och byggprojekt uppdelade per område. Här finns allt vi arbetar med just nu.

En visionsbild av folk som sitter i gräset en solig sommardag vid Albytäppan.

Gällande detaljplaner

En detaljplan berättar vad som får byggas inom ett område och hur mark och vatten ska användas. Här hittar du en karta med alla gällande detaljplaner och program till detaljplaner i kommunen.

En karta över norra Botkyrka.

Botkyrkas översiktsplan

Översiktsplanen visar hur vi vill att Botkyrka ska utvecklas fram till år 2040. Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan.

En hjälm, verktyg och planeringsdokument ligger på ett bord.

Så går planprocessen till

Ett planarbete inleds när det behövs en ny detaljplan för att kunna genomföra ett byggprojekt. Arbetet med en detaljplan följer en bestämd ordning. Här förklaras begreppen.

Samråd och granskningar

Senast uppdaterad:

Om planer, program och planbesked

Vi har en växande befolkning och kommunen är under ständig utveckling. Ju fler invånare vi blir desto fler bostäder måste byggas. Det måste även finnas utrymme för till exempel industri, kontor och handel.

Markanvisningar

Markanvisning betyder att en exploatör får ensamrätt att förhandla med kommunen om förutsättningarna att bygga på ett kommunägt markområde.

Vattentjänstplan

Vi tar nu fram ett förslag till vattentjänstplan. Planen ska visa hur behovet av vatten, avlopp och dricksvatten ska tillgodoses nu och i framtiden.

Senast uppdaterad: