Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

LTA (lätt tryckavlopp)

LTA är ett system som används för att pumpa avloppsvattnet från en fastighet.

Följ stegen nedan så är du snart inkopplad som kund till Botkyrka kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster.

Beställ nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan beställer du via e-tjänst eller blankett.

På nybyggnadskartan anger kommunen förbindelsepunkten, som är den punkt där dina VA-ledningar ansluts till det allmänna ledningsnätet och att du behöver en kommunal LTA-pump på din fastighet.

Servis- och LTA-anmälan

När du vill ha den fysiska förbindelsepunkten upprättad fyll i och skicka in en servisanmälan och en LTA-anmälan.

Servisanmälan via e-tjänst eller via blankett.
LTA-anmälan via e-tjänst eller via blankett .

När din servisanmälan kommit in och registrerats tar det upp till åtta veckor för oss att upprätta förbindelsepunkten.

Redovisa dagvattenhantering

Du behöver redovisa hur du tänker lösa dagvattenhanteringen på din fastighet. När du gör din servisanmälan (punkt 2) skriver du också en kort redogörelse med en geologisk undersökning.

Mer om dagvatten

Förbindelsepunkt

Vi lägger ledningen till förbindelsepunkten som ligger 0,5 meter utanför tomtgränsen. Förbindelsepunkten är gränsen mellan den allmänna VA-anläggningen och fastighetens egen VA-installation.

Vi skickar en faktura

När vi fått din servisanmälan och förbindelsepunkten är upprättad, kommer vi skicka en anslutningsfaktura.

Vi levererar en LTA-station

Vi levererar en LTA-station till din fastighet när vi ser att anslutningsavgiften är betald.

Se till att pumpstationen (burken) installeras på rätt sätt enligt manualen som medföljer pumpstationen. Du kan också ladda ner broschyren här. Pdf, 3.8 MB.

Färdiganmälan av LTA och uppsättning av vattenmätare

När du har byggt klart VA-anläggningen och LTA-stationen ska du skicka in en "färdiganmälan av LTA" och en "begäran om uppsättning av vattenmätare".

Färdiganmälan av LTA e-tjänst eller via blankett.
Begäran om uppsättning av vattenmätare e-tjänst eller via blankett.

Tid för pumpinstallation

Vi bokar in en tid för installation av pump när vi mottagit din färdiganmälan av LTA och begäran om uppsättning av vattenmätare.

Vi installerar pumpen och monterar också en vattenmätare.

Innan VA-anslutningen får användas ska anslutningsavgiften vara betald.

Varmt välkommen som kund

Nu kopplar vi på vattnet till dig.

Välkommen som kund till Botkyrka kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster!

Senast uppdaterad:

E-tjänster och blanketter

service.botkyrka.se

Välj fliken Vatten och avlopp

Det är viktigt att du som fastighetsägare sköter LTA-pumpen på rätt sätt. Om skador uppstår på grund av felaktig hantering, kan du själv bli skyldig att bekosta reparationer.

Viktig information till dig som har en LTA-station

Senast uppdaterad: