Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

OVK - obligatorisk ventilationskontroll

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar. Kontrollen ska göras av en certifierad kontrollant. En- och tvåbostadshus med S- eller F-ventilation utan värmeåtervinning är undantagna från OVK.

Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och ventilationssystemen fungerar. Det är byggnadens ägare som ska se till att en OVK utförs. På Boverkets hemsida kan man hitta certifierade kontrollanter.

Kontrollen sker med olika intervall beroende på vilken typ av ventilation en byggnad har samt vilken typ av byggnad det gäller. En- och tvåbostadshus med FT-, FX- eller FTX-ventilation är undantagna från kraven på den återkommande besiktningen, dock ska dessa göra en första besiktning.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: