Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
 • Störningar i e-tjänsterna

  Under kvällen den 20 maj kan det bli avbrott i våra e-tjänster. Orsaken är ett planerat arbete med vår IT-miljö. Arbetet planeras pågå kl. 20–24. Mer information.

Förändringar som kräver bygglov

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga nytt, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov. Läs mer om anmälan här.

 • Sök bygglov för fasadändring

  Om du ska göra ändringar i en byggnads fasad krävs oftast bygglov. Här hittar du vilka handlingar du ska skicka med din ansökan.

 • Sök bygglov för flerbostadshus

  Om du ska uppföra ett nytt flerbostadshus krävs bygglov. Här hittar du en lista på vilka handlingar du ska skicka med din ansökan.

 • Sök bygglov för inglasning av balkong

  Om du ska glasa in din balkong behöver du ansöka om bygglov. Här hittar du information om vilka handlingar du ska skicka med tillsammans din ansökan.

 • Sök bygglov för komplementbyggnad

  Om du ska uppföra en komplementbyggnad behövs bygglov. Här hittar du information om vilka handlingar du ska skicka med tillsammans din ansökan.

 • Sök bygglov för mur

  Om muren är högre än 50 cm på något ställe ska du söka bygglov för att bygga den. Här hittar du information om vilka handlingar du ska skicka med tillsammans din ansökan.

 • Sök bygglov för nybyggnad av industri/verksamhet

  Om du ska uppföra en nybyggnad för industri/verksamhet krävs bygglov. Här hittar du information om vilka handlingar du ska skicka med tillsammans din ansökan.

 • Sök bygglov för nybyggnad en- och tvåbostadshus

  Om du ska uppföra ett nytt en- eller tvåbostadshus krävs bygglov. Här hittar du information om vilka handlingar du ska skicka med tillsammans din ansökan.

 • Sök bygglov för plank

  Du behöver ansöka om bygglov för att bygga ett plank. Här hittar du information om vilka handlingar du ska skicka med tillsammans din ansökan.

 • Sök bygglov för skylt

  För att sätta upp en skylt behöver du bygglov. Här hittar du information om vilka handlingar du ska skicka med tillsammans din ansökan.

 • Sök bygglov för tillbyggnad

  Om du ska göra en tillbyggnad krävs bygglov. Här hittar du information om vilka handlingar du ska skicka med tillsammans din ansökan.

 • Sök förhandsbesked inför bygglovsansökan

  Om du ska bygga inom ett område som saknar detaljplan, kan du behöva söka förhandsbesked innan du lämnar in en bygglovsansökan. Här hittar du information om vilka handlingar du ska skicka med tillsammans din ansökan.

 • Sök marklov

  Om du ska höja eller sänka marknivån med mer än 0,5 meter på en tomt behöver du ansöka om marklov. Innan du får påbörja åtgärden ska du ha fått ett startbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen.

 • Sök rivningslov

  Om du ska riva en byggnad eller en del av en byggnad som omfattas av detaljplan krävs rivningslov. Här hittar du information om vilka handlingar du ska skicka med tillsammans din ansökan.

Kontakta bygglovsenheten

E-post: sbf@botkyrka.se

Telefon: 08-530 610 37 

Telefontider: måndag, onsdag
och fredag kl. 9-10. Tisdag kl. 13-14.