Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Plank

Murar, staket, plank, spaljéer, pergola och häckar. Det kan behövas bygglov när du ska sätta upp någon form av insynsskydd.

Mur och stödmur

Murar och stödmurar är täta inhägnader som kräver bygglov om de är högre än 0,5 m.

Staket

Ett staket är en konstruktion som är genomsiktlig från alla håll och vars syfte inte är ett insynsskydd. Ett exempel på ett staket kan vara att om du väljer en bräda som är 5 centimeter bred så ska tomrummet mellan brädorna också vara minst detsamma, det vill säga minst 5 centimeter.

Plank

Ett plank är en tät konstruktion som kan fungera som ett insynsskydd. Ett exempel på plank kan vara att om du väljer en bräda som är 5 centimeter så är utrymmet mellan brädorna mindre än 5 centimeter. Om planket är högre än 0,5 meter mätt från marken så krävs bygglov. Tänk även på att en glasskiva eller en segelduk bedöms som plank och alltså kan kräva bygglov.

Läs mer om plank på Boverkets webb här.

Spaljé och pergola

Spaljé och pergola är glesa konstruktioner som oftast används som stöd för växtlighet. Dessa konstruktioner kräver inget bygglov oavsett höjd.

Häck

Det krävs inte bygglov för att plantera en häck eller ett träd oavsett höjd - men kom ihåg att klippa din häck av säkerhetsskäl!

Bra att tänka på:

  • utforma och placera inhägnaden så att den blir trafiksäker och inte hindrar sikten vid korsningar och utfarter
  • placera inhägnaden innanför tomtgränsen. Samhällsbyggnadsförvaltningen eller privata företag kan mot ersättning komma ut och märka ut vart tomtgränsen går
  • det ska finnas plats för underhåll. Om grannen inte vill medverka eller ge plats på sin tomt vid underhåll bör inhägnaden placeras någon meter in på den egna tomten
  • det ska finnas plats för växtligheten att växa på den egna fastigheten.

Ansök om bygglov

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: