Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Plan- och bygglagen (PBL)

Plan- och bygglagen (PBL) reglerar planläggning av mark och vatten och bestämmelser kring byggande.

I plan- och bygglagen kan du exempelvis läsa om regler för bygglov, marklov och rivningslov. Det är plan- och bygglagen som bland annat styr vilka förutsättningar som bör finnas för att bevilja bygglov.

Det har skett ett par förändringar i plan- och bygglagen som undantar bygglovsplikten för en- och tvåbostadshus. Vissa åtgärder behöver varken lov eller anmälan. Dessa regler kallas friggebodsregler. Det finns även vissa åtgärder som inte behöver lov men som behöver anmälan och beslut om startbesked. Dessa regler kallas Attefallsregler. Läs mer om dessa regler under respektive regel.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: