Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Pengar och ekonomi

 • Ekonomiskt bistånd

  Du kan söka ekonomiskt bistånd (tidigare socialbidrag) om du har stora svårigheter att klara dig själv ekonomiskt.

 • Konsumentvägledning

  Om du vill klaga på något som du har köpt, och du inte kommer överens med företaget, kan du kontakta kommunens konsumentvägledning.

 • Budget- och skuldrådgivning

  Du kan få gratis hjälp med ekonomisk rådgivning. Vi har tystnadsplikt.

 • Hyresgaranti

  Hyresgaranti innebär att kommunen går in som borgensman för dig som hyresgäst och garanterar att hyran blir betald.

 • Försäkringar

  Botkyrka kommun har flera former av försäkringar, dels en barn-och ungdomsolycksfallsförsäkring och dels en patientförsäkring. Om du skadats i en olycka eller som patient råkat ut för en skada i samband med hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ersättning.

 • God man

  En god man är ett stöd för dig som inte själv klarar av att ta hand om din ekonomi och dina intressen.

 • Så mycket kostar omsorgen

  Kostnad för olika typer av omsorg, till exempel hemtjänst, trygghetslarm eller boende.

 • Juridisk rådgivning

  Som boende i Botkyrka kommun har du möjlighet till kostnadsfri juridisk rådgivning. Rådgivningen ges av externa advokatbyråer och du kan få hjälp i ungefär 15 minuter.

 • Dödsfall

  Här kan du läsa om vad som gäller vid bouppteckning, dödsboanmälan, begravningskostnader och borglig begravning.

 • Bostadstillägg från Pensionsmyndigheten

  Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om hos Pensionsmyndigheten.

Mer om privatekonomi