Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Bostad och trädgård

 • Energi och uppvärmning

  Energi- och klimatrådgivning för privatpersoner, solceller, bergvärme.

 • Radon

  Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar. Höga radonhalter innebär inte någon akut fara men är på lång sikt en hälsorisk som kan öka risken att utveckla lungcancer.

 • Luft, ventilation och temperatur

  Om du har problem med dålig luft i din bostad ska du kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Får du ingen hjälp kan du vända dig till miljöenheten.

 • Djurhållning

  Som djurägare är du ansvarig för att ditt djur tas väl omhand och att du följer de regler som finns för djurhållningen.

 • Tvätta bilen

  Oftast är automattvätten det miljövänligaste alternativet. Använd bilvårdsprodukter och avfettningsmedel som har någon form av miljömärkning.

 • Elda och grilla

  Eldningsvecka, information om att elda i naturen

 • Spara på vattnet

  Under sommaren är det extra viktigt att vara sparsam med kranvatten, framför allt i trädgården där det kan gå åt mycket vatten.

 • Så klipper du häcken

  Så här bör du klippa din häck för att förbättra sikten och öka säkerheten på bostadsgator.

 • Buller

  Så gör du om du upplever störande ljud och buller.

 • Ansvar för inomhusmiljö

  Upplever du besvär orsakade av inomhusmiljön ska du vända dig till din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om du inte får hjälp kan du göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Bidrag för att anpassa bostaden

Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag för dig som har en bestående funktionsnedsättning och behöver anpassa din permanenta bostad.